Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar

Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet mot växtskyddsmedel, enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen. Andra växtskyddsmedel med bland annat glyfosat får inte användas i de områden som omfattas av det förbud som regeringen utfärdat.

– Undantagen gör det möjligt att tillåta en fortsatt användning av vissa växtskyddsmedel i våra trädgårdar och liknande områden. Vi ställer nu högre krav på vilka verksamma ämnen som får ingå i dessa medel. Detta innebär att riskerna kan minimeras, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta växtskyddsmedel med begränsad risk från förbudet mot att använda växtskyddsmedel i vissa områden som regeringen tidigare beslutat om. Undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021, vilket är samma dag som förbudet träder i kraft.

Undantagen omfattar medel som enbart innehåller verksamma ämnen som:

 • är godkända inom EU som verksamma ämnen med låg risk, eller
 • har förtecknats i en bilaga till Kemikalieinspektionens föreskrift. I bilagan finns verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Användningsförbud för de medel som inte är undantagna

Enligt de nya bestämmelserna kommer vissa växtskyddsmedel inte längre få användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud, till exempel hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar. Det gäller för växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. Det finns alternativa metoder eller medel som inte innehåller de ämnena.

Till en början kan dessa växtskyddsmedel fortfarande finnas att köpa i butik, men det är viktigt att komma ihåg att de inte får användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud. Det är bra att fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.

Motsvarade regler gäller även för yrkesverksamma användare.

Nya kriterier införs för medel som ska få användas av privatpersoner

Kemikalieinspektionen har även beslutat om att nya kriterier ska gälla för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3 (läs mer om Behörighetsklasser). Medel i behörighetsklass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner. Ändringarna innebär att endast växtskyddsmedel med verksamma ämnen som omfattas av reglerna för undantagen får placeras i behörighetsklass 3. Därmed får de användas av privatpersoner. De nya kriterierna kommer att tillämpas från och med den 17 maj när Kemikalieinspektionen prövar kommande produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Det ska inte förväxlas med användningsförbudet och undantagen som börjar gälla den 1 oktober 2021.

Dessa växtskyddsmedel kommer inte längre få användas i till exempel trädgårdar och parker

Medel med glyfosat

 • Roundup E (regnr 5118), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel (regnr 5066), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel Max (regnr 5305), mot ogräs, rot-och stubbskott i hemträdgårdar.
 • Roundup Plug (regnr 5359), mot rot- och stubbskottsbildning av lövträd.
 • Roundup Q (regnr 4562), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Terrace (regnr 4996), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.

Medel med pyretriner

 • Pyretal Spray (regnr 5245), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.
 • Raptol Insekt Effekt Färdigblandad (regnr 5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Spraits AF (reg nr PHT-0029-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Pyrsol Spray (reg nr PHT-0030-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Raptol Bladlöss Effekt Färdigblandad (reg nr PHT-0037-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Insektsmedel Insekter - Nej tack (reg nr PHT-0055-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Raptol Insekt Effekt Spray (regnr 5500), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Medel med flupyradifuron

 • Provanto insektspinne (regnr 5422), mot bladlöss och vita flygare/mjöllöss i prydnadsväxter i kruka inomhus eller i växthus.
 • Provanto Spray (regnr 5534), mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus.

Medel med acetamiprid

 • Provado Care (regnr 4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Substral Näringspinnar med insektsmedel 2in1 (reg nr PHT-0015-4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Provanto Care Insektspinnar (reg nr PHT-0039-4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Substral Insektsmedel spray (regnr 4913), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.

Läs mer om användning av växtskyddsmedel

Bakgrund

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, till exempel på tomtmark för bostadshus, på kolonilotter eller i allmänna områden så som parker och trädgårdar. Kemikalieinspektionen gavs samtidigt möjlighet att besluta om undantag från förbudet för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.
Läs mer om förbudet mot växtskyddsmedel på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbudet mot växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens webbplats


För mer information, kontakta gärna:
Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, 08-519 41 209
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.