Substitutionscentrum: Grundkurs SCIP-databasen

7 maj
Digitalt

Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig! Kutsen hålls digitalt och är avgiftsfri.

Den 5 januari 2021 trädde en ny lag i kraft som handlar om rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

Syftet med SCIP-databasen är att information om innehåll av SVHC-ämnen ska finnas tillgänglig under en varas hela livscykel, även då den blir avfall för att på så vis reducera mängden farliga kemikalier som går till materialåtervinning och bidra till en cirkulär materialomställning. För konsumenter innebär SCIP-databasen en ökad möjlighet att få information om produkter innehåller farliga kemikalier. SCIP-databasen syftar också till att uppmuntra till utfasning och substitution av SVHC-ämnen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering. Inga förkunskaper krävs för grundkursen.

Mer information
Datum: 7 maj 2024
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 8 mars 2024