Rapport 2/21: Kemikalieinspektionens medverkan i genom­förandet av EU:s strategi för Östersjö­regionen och dess handlings­plan år 2016–2020

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i förlängt uppdrag att medverka i EU:s strategi för Östersjöregionen och handlingsplanen för denna.

Last published 21 January 2021