The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Rapport 2/21: Kemikalieinspektionens medverkan i genom­förandet av EU:s strategi för Östersjö­regionen och dess handlings­plan år 2016–2020

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i förlängt uppdrag att medverka i EU:s strategi för Östersjöregionen och handlingsplanen för denna.

Last published 21 January 2021