Rapport 3/18: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter

En del i regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020.

Engelsk version i rapport 8/18.

Last published 6 September 2020