Rapport 2/17: Kemikalie­inspektionens medverkan i genom­för­andet av EU:s strategi för Öster­sjö­regionen och dess hand­lings­plan år 2016

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020