Rapport 8/13: Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan

Syftet med den här studien var att kartlägga och öka kunskapen om kemiska ämnen i förskolemiljö, samt att identifiera områden som bör prioriteras i arbetet mot en giftfri vardag.

Last published 6 September 2020