Rapport 2/08: Att arbeta med produktval i praktiken

Erfarenheter från några företags arbete med utbyte av farliga kemiska ämnen samt hur lokala tillsynsmyndigheter och andra aktörer kan verka pådrivande i detta arbete.

Last published 6 September 2020