Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

CLP-förordningen gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP. Om du tillverkar eller importerar blandningar behöver du klassificera om dina produkter och uppdatera märkning och säkerhetsdatablad.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
(senast konsoliderad 2015-06-01).

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1221 av den 24 juli 2015, den sjunde tekniska anpassningen, ATP 7.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) 2015/491 av den 23 mars 2015, rättelse till den sjätte tekniska anpassningen, ATP 6.
Läs mer om ändringen.

Samtliga ändringsförordningar till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008.