Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Båt vid båthus

Båtbottenfärger

Här är några råd om du måste måla.

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

Cykel
Cykel

Informera om farliga ämnen i varor – så ska du tolka regeln om 0,1-procentgränsen

0,1-procentgränsen för särskilt farliga ämnen i varor enligt Reach-förordningen gäller för varje ingående vara även om den är sammanfogad med andra varor till en sammansatt vara. Det har EU-domstolen slagit fast i en dom den 10 september 2015.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen

Målet med åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen för att skydda människa och miljö.

Aktuella EU-samråd

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Kemikalieinspektionen ger dispens för växtskyddsmedlen Zence 40 och Bioglans

2016-05-24 Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för växtskyddsmedlen Zence 40 och Bioglans i ekologiska odlingar. Zence 40 innehåller såpa, medan Bioglans innehåller paraffinolja. Såpa och paraffinolja har länge använts i ekologiskt jordbruk.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om Stomp

2016-05-20 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har avslagit LRF:s överklagande av Kemikalieinspektionens beslut om att inte ge dispens för växtskyddsmedlet Stomp SC.

Fyra nya växtskyddsmedel godkända hittills i år

2016-05-18 Kemikalieinspektionen har godkänt fyra nya växtskyddsmedel i Sverige mellan januari och april i år. Det framgår av en sammanställning över antalet beslut om bekämpningsmedel under de fyra första månaderna 2016.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2016-09-07 Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln är ett seminarium för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-20 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-21 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.