Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En kvinna på ett kontor som granskar ett pappersdokument och en datorskärm.

Dags för den årliga redovisningen

Du rapporterar till produktregistret genom vår nya e-portal.

Båt vid båthus

Båtbottenfärger

Här är några råd om du måste måla.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

  • Aktuellt

Ändrade regler för avskräckande eller tilldragande produkter

Reglerna för avskräckande eller tilldragande medel som består av livsmedel eller foder har ändrats. Har du lämnat in en intressedeklaration att stödja ett sådant ämne i EU:s ämnesutvärdering är det dags att anmäla ämnet till Echa innan 24 februari 2017.

Är din vara behandlad med en biocidprodukt?

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt.

Lyssna på Kemikaliepodden

Kemikalieinspektionen har startat en podcast för en kemikaliesmart vardag. I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

EU erkänner att fyra ftalater är hormonstörande för människor

2017-02-17 För första gången inom EU har nu fyra ämnen förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa. Det handlar om mjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP. Följden blir att reglerna för dessa ämnen skärps.

Miljövänligare maskindisk i hela EU

2017-02-14 Sedan den 1 januari 2017 begränsas fosfor i maskindiskmedel för konsumentbruk i hela EU. Sverige har varit drivande i frågan att begränsa fosfor på EU-nivå för att bidra till att minska övergödningen av Östersjön och andra vattendrag.

Förbjudna ämnen hittade i elektriska leksaker

2017-02-13 Kemikalieinspektionen har hittat skadliga kemiska ämnen i elva av 60 leksaker som undersökts i ett tillsynsprojekt. Det handlar främst om elektriska leksaker som innehåller bly i lödningarna.

Kemikalieinspektionen ger dispens för ogräsmedlet Buctril EC 225 i lökodlingar

2017-02-10 Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om dispens för att få använda växtskyddsmedlet Buctril EC 225 för att bekämpa ogräs i lökodlingar. Dispensen gäller mellan den 15 mars och 30 juni 2017.

Kemikalieinspektionen har tagit fram strategi för färre djurförsök

2017-02-07 Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till att minska, förfina och ersätta djurförsök med andra testmetoder. Kemikalieinspektionen arbetar aktivt för att främja utvecklingen och användningen av alternativa metoder.

Visa alla nyheter

REACH 2018 SME workshop – road to successful registration

2017-03-09 ECHA and the European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) organise a REACH 2018 event for small and medium sized enterprises (SMEs) in Vienna.

EU-information och fördjupning om Reach-förordningen

2017-04-04 Den 4 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som är berörda av lagstiftning på kemikalieområdet.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016