Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för. Det gäller bland annat flera krom(VI)-föreningar som blir tillståndspliktiga i höst.

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

Regeringen beslutade i våras att införa nya regler för hur växtskyddsmedel får användas. De nya reglerna är en del i arbetet för en giftfri vardag och ett sätt att minska riskerna för att kemikalierester från växtskyddsmedel hamnar i livsmedel.

Nytt verktyg för att beräkna halter av växtskyddsmedel i jord

I och med 2017 års uppdatering av norra zonens vägledning finns ett nytt verktyg som heter Nordic PECsoil calculator. Det ska du använda för att beräkna halter av växtskyddsmedel i jord. Verktyget ska användas vid ansökan om produktgodkännande av växtskyddsmedel.

Lyssna på Kemikaliepodden

I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val. Nu kan du lyssna på det femte avsnittet som handlar om kemikalier i barns vardag.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Minamatakonventionen om kvicksilver träder i kraft i dag

2017-08-16 I dag träder den globala Minamatakonventionen i kraft i världen. Konventionen ska begränsa att kvicksilver används och sprids i miljön.

Kemikalieinspektionen lanserar nya lektionsplaner i Hannas hus

2017-08-16 Webbplatsen Hannas hus är ett verktyg för lärare som kan användas vid undervisning om kemikalier och kemiska produkter. Den pedagogiska webbplatsen fylls nu på med nya lektionsplaner och fördjupningsartiklar för eleverna.

EU-kommissionens förslag till kriterier för hormonstörande ämnen gäller även för biocider

2017-07-14 Den 12 juli antog medlemsländernas behöriga myndigheter för biocider att samma förslag till vetenskapliga kriterier som röstades fram för att identifiera hormonstörande ämnen för växtskyddsmedel, även ska gälla för biocider.

EU-länderna har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

2017-07-04 En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade nej till förslaget, främst på grund av farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

Kemikalieinspektionen arrangerar samtal om giftfria kretslopp i Almedalen

2017-06-26 Hur kan myndigheter, näringsliv och forskare samarbeta för att återanvändningen av material ska bli så kemikaliesäker som möjligt? Det är temat för ett seminarium som Kemikalieinspektionen arrangerar under Almedalsveckan i Visby. Samtalet är öppet för allmänheten och går även att ta del av på webben.

Visa alla nyheter

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Stockholm

2017-09-05 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Karlstad

2017-09-07 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Malmö

2017-09-12 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016