Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Båt vid båthus

Båtbottenfärger

Här är några råd om du måste måla.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Lyssna på Kemikaliepodden

I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val. Nu kan du lyssna på det fjärde avsnittet som handlar om båtbottenfärger.

Är din vara behandlad med en biocidprodukt?

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

EU utvärderar kemikalielagstiftningen Reach

2017-04-20 Under våren 2017 genomför EU-kommissionen en översyn av kemikalielagstiftningen Reach. Kemikalieinspektionen har lämnat flera förslag på hur lagstiftningen skulle kunna tillämpas mer effektivt.

Nya EU-regler för information till Giftinformationscentralen

2017-04-19 EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som företagen måste lämna till Giftinformationscentralen. De ändrade kraven införs stegvis de närmaste åren. Informationen behövs för att Giftinformationscentralen ska kunna ge rätt information vid förgiftningar och andra olyckor.

Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror

2017-04-04 Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna halter av cancerframkallande ämnen i flera varor av gummi och plast. Ämnena som kallas PAH:er upptäcktes bland annat i handtag, en hammare och en hästborste.

Fortsatt arbete krävs för en giftfri miljö

2017-03-31 Det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av miljömålen som presenteras i dag.

Visa alla nyheter

Upphandling och giftfri vardag – Falun 26 april

2017-04-26 En dag om upphandling och giftfri vardag för dig som arbetar med upphandling och inköp i offentlig sektor.

Upphandling och giftfri vardag – Gävle 27 april

2017-04-27 En dag om upphandling och giftfri vardag för dig som arbetar med upphandling och inköp i offentlig sektor.

Din produkt, ditt ansvar 2017

2017-04-28 Vilket ansvar har jag som tillverkare, importör eller distributör för de produkter jag säljer? Vilka krav bör jag ställa på min leverantör? Hur kan jag få hjälp och stöd av myndigheter och branschorganisationer?

Avfallsdag i Umeå – När avfall upphör att vara avfall

2017-05-09 Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in tillsynsmyndigheter till kostnadsfria seminarier om när avfall upphör att vara avfall.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016