Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Julkalender 2016

Julkalender 2016

Dag för dag vi här förtälja, hur du medvetet kan välja,...

Kampanjen Skydda antibiotikan – Ett barn som håller ett antibiotikapiller i sina händer

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. Vi kan alla hjälpas åt för att skydda den.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

2000 företag har fått mejl från Kemikalieinspektionen

En förfrågan har skickats ut till företag som redan har produkter registrerade i vårt produktregister. Syftet är att kontrollera och uppdatera de befintliga kontaktuppgifterna.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen genomför ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Vi kommer att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 och 2017 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Sverige stämmer EU-kommissionen om blykromater

2016-11-30 Kemikalieinspektionen stödjer regeringens beslut om att stämma EU-kommissionen för att ha tillåtit färg som innehåller blykromater.

Kemikalieinspektionen ger dispens för bekämpningsmedel mot råttor i Stockholm

2016-11-21 Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för att använda bekämpningsmedlet Racumin puder mot brunråttor i Stockholms stad. Dispensen gäller i 180 dagar för bekämpning i stadsparksmiljöer samt vid gångstråk mellan parker och andra platser där många människor är i rörelse.

Sänkt gränsvärde för bisfenol A i leksaker

2016-11-15 EU:s medlemsländer har kommit överens om att sänka gränsvärdet för det hormonstörande ämnet bisfenol A i leksaker. Gränsvärdet för hur mycket barn ska tillåtas få i sig av ämnet om de stoppar leksaken i munnen kommer att sänkas från 0,1 milligram per liter till 0,04 milligram per liter.

Stopp för beslut om permanenta skyddszoner som krav för att få använda växtskyddsmedel

2016-11-09 Kemikalieinspektionen upphör med att besluta om permanent bevuxna skyddszoner som villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel. Myndigheten har bedömt att sådana villkor inte är det bästa sättet att minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag.

Visa alla nyheter

Information om produktregistrets nya e-portal – Malmö

2017-01-17 Viktig information för företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Information om produktregistrets nya e-portal – Göteborg

2017-01-18 Viktig information för företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Information om produktregistrets nya e-portal – Stockholm

2017-01-20 Viktig information för företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen