Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Periodiska systemet

Kemikalier i samhället

Allt består av kemiska ämnen. Alla är inte skadliga men de kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

Cykel
Cykel

Informera om farliga ämnen i varor – så ska du tolka regeln om 0,1-procentgränsen

0,1-procentgränsen för särskilt farliga ämnen i varor enligt Reach-förordningen gäller för varje ingående vara även om den är sammanfogad med andra varor till en sammansatt vara. Det har EU-domstolen slagit fast i en dom den 10 september 2015.

Nya EU-begränsningar av ämnen i varor

EU-kommissionen har beslutat om nya begränsningar av bly och blyföreningar samt polycykliska kolväten (PAH) i konsumentvaror. Besluten finns i ändringsförordningar till bilaga XVII till Reach-förordningen.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen

Målet med åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen för att skydda människa och miljö.

Aktuella EU-samråd

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Farliga kemikalier hittade i fritidskläder och skor

2016-02-10 Kemikalieinspektionen har hittat farliga ämnen i flera skor och klädesplagg, som analyserats i ett tillsynsprojekt. Sex av de testade varorna innehöll hälsofarliga ftalater och i en träningshandske hittades förbjudna ämnen som bland annat kan orsaka cancer. Sammanlagt har 192 skor och fritidskläder undersökts i projektet.

EU-beslut: Stopp för triklosan i biocidprodukter och behandlade varor

2016-02-08 Det bakteriedödande ämnet triklosan får inte längre användas som verksamt ämne i biocidprodukter i EU, till exempel antibakteriell handtvål. Ämnet får inte heller användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder.

Fokus på samverkan i Kemikalieinspektionens plan för tillsynsvägledning

2016-01-18 Kemikalieinspektionen har tagit fram en ny plan för vägledning inom kemikalietillsynen för åren 2016-2018. Under perioden kommer vi genomföra nationella samverkansprojekt tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Tillsynsvägledningen riktar sig till inspektörer som arbetar med kemikalietillsyn i kommuner och länsstyrelser.

Visa alla nyheter

EU-information och fördjupning i regler för varor

2016-04-27 Den 27 april anordnar Kemikalieinspektionen en EU-informationsträff för berörda intressenter, såsom företag, organisationer och myndigheter.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.