Asen
Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Periodiska systemet

Kemikalier i samhället

Allt består av kemiska ämnen. Alla är inte skadliga men de kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

Cykel
Cykel

Informera om farliga ämnen i varor – så ska du tolka regeln om 0,1-procentgränsen

0,1-procentgränsen för särskilt farliga ämnen i varor enligt Reach-förordningen gäller för varje ingående vara även om den är sammanfogad med andra varor till en sammansatt vara. Det har EU-domstolen slagit fast i en dom den 10 september 2015.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen

Målet med åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen för att skydda människa och miljö.

Regeländringar

Ändringar i EU-lagstiftningen publiceras i den Europeiska unionens tidning (EUT). Här länkar vi till den och till de senaste ändringarna i svenska lagar, förordningar och våra egna föreskrifter.

Aktuella EU-samråd

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Ny webbplats ska minska risken för kemiska olyckor i hemmet

2015-11-24 På den nya webbplatsen hannashus.se får barn lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter. Syftet är att minska antalet olyckor i hemmet.

Behandling mot bakterier i kläder saknar ofta effekt

2015-11-23 Antibakteriell behandling av kläder och andra textilier saknar ofta effekt, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Två av tre testade textilprodukter hade ingen bakteriedödande effekt kvar efter att ha tvättats tio gånger.

Kommuner startar nätverk för giftfri vardag

2015-11-19 Den 24 november startar ett nytt nätverk för kommuner som vill arbeta för en giftfri vardag. Nätverket fokuserar särskilt på att minska hälsoriskerna med kemikalier för barn och unga. Bakom initiativet står Kemikalieinspektionen som startar nätverket på uppdrag av regeringen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Över 90 kommuner har redan anmält att de vill delta i nätverket.

Visa alla nyheter

Informationsmöte i Malmö om anmälan till produktregistret

2016-01-20 Informationsmöte om att anmäla kemiska produkter och redovisa årliga kvantiteter till Kemikalieinspektionens produktregister. Du får också information om de viktigaste delarna i biocidlagstiftningen.

Informationsmöte i Göteborg om anmälan till produktregistret

2016-01-21 Informationsmöte om att anmäla kemiska produkter och redovisa årliga kvantiteter till Kemikalieinspektionens produktregister. Du får också information om de viktigaste delarna i biocidlagstiftningen.

Informationsmöte i Stockholm om anmälan till produktregistret

2016-01-29 Informationsmöte om att anmäla kemiska produkter och redovisa årliga kvantiteter till Kemikalieinspektionens produktregister. Du får också information om de viktigaste delarna i biocidlagstiftningen.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.