Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
En kvinna på ett kontor som granskar ett pappersdokument och en datorskärm.

Dags för den årliga redovisningen

Du rapporterar till produktregistret genom vår nya e-portal.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Är din vara behandlad med en biocidprodukt?

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt.

Lyssna på Kemikaliepodden

Kemikalieinspektionen startar en podcast för en kemikaliesmart vardag. I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val. Det första avsnittet handlar om kemikalier i hemelektronik.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Sju myndighetschefer bildar ny samordningsgrupp mot kemikaliehot

2017-01-11 Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp med sju myndighetschefer för att tidigt kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. Kemikalieinspektionens generaldirektör blir ordförande för den nya gruppen.

EU listar bisfenol A och PFDA som särskilt farliga ämnen

2016-12-29 Fyra nya ämnen kommer att läggas till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. Det högfluorerade ämnet PFDA förs upp på listan efter ett förslag från Sverige. Bland de nya ämnena på kandidatlistan finns även bisfenol A.

Förbud mot bisfenol A i kvitton och biljetter

2016-12-19 EU-kommissionen har beslutat att förbjuda det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Förbudet börjar gälla den 2 januari 2020.

Undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

2016-12-14 Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från kvicksilverförbudet med ett år. Anledningen är att EU ser över lagstiftningen på kvicksilverområdet vilket kan komma att påverka de svenska reglerna. Nya EU-regler väntas börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Visa alla nyheter

Information om produktregistrets nya e-portal – Göteborg

2017-01-18 Viktig information för företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Information om produktregistrets nya e-portal – Stockholm

2017-01-20 Viktig information för företag som anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016