Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Seminarium om kemikalieregler

Seminarium om kemikalieregler

Sista anmälningsdag närmar sig. Registrera dig nu!

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

2000 företag har fått mejl från Kemikalieinspektionen

En förfrågan har skickats ut till företag som redan har produkter registrerade i vårt produktregister. Syftet är att kontrollera och uppdatera de befintliga kontaktuppgifterna.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen genomför ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Vi kommer att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat och talgamin

2016-09-29 Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin (POEA). Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att talgamin inte längre får finnas i växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat.

Föräldrar får råd om kemikalier i ny broschyr

2016-09-28 Kemikalieinspektionen ger ut en ny, omarbetad upplaga av broschyren ”Kemikalier i barns vardag”. Broschyren är gratis och innehåller handfasta tips till föräldrar om hur man kan skydda barn från skadliga kemikalier.

Rekommendationer för hur användningen av brandsläckningsskum kan minska

2016-09-12 Kemikalieinspektionen publicerar idag tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket en informationsfolder till Sveriges räddningstjänster. Foldern handlar om brandsläckningsskum och vilka miljörisker de kan medföra.

Kemikalieinspektionen välkomnar stärkta resurser till giftfri vardag och prövning av bekämpningsmedel

2016-09-02 Regeringen föreslår ökade resurser i nästa års budget till att skydda hälsa och miljö från farliga kemikalier. I förslaget ingår en kartläggning av farliga ämnen i konsumentvaror. Regeringen vill även stärka Kemikalieinspektionens resurser för att pröva ansökningar om godkännanden för bekämpningsmedel.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Nässjö

2016-10-04 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Seminarium om kemikalieregler – Jönköping

2016-10-04 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Stockholm

2016-10-11 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Stockholm

2016-10-12 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Göteborg

2016-10-18 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.