Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen genomför ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Vi kommer att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Sportskor
Sportskor

Är din vara behandlad med en biocidprodukt?

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt. Ansök före den 1 september 2016 så kan du fortsätta använda ämnet medan det utvärderas.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Aktuella EU-samråd

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Ett nytt ämne på kandidatförteckningen

2016-06-23 Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen är uppdaterad med ett nytt ämne. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

Förslag till ny föreskrift om nanomaterial remitteras i höst

2016-06-17 Kemikalieinspektionen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ny föreskrift om anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter. Förslaget till ny föreskrift kommer att gå på remiss under hösten 2016 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

EU-kommissionen har presenterat kriterier för hormonstörande ämnen

2016-06-15 EU-kommissionen har i dag presenterat ett förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen konstaterar i en första analys att kriterierna riskerar att bli svåra att använda för att öka skyddet för hälsa och miljö.

Hitta rätt information om högfluorerade ämnen (PFAS)

2016-06-15 PFAS-föroreningar berör många aktörer i samhället och flera myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Nu har Kemikalieinspektionen och flera andra myndigheter tillsammans gjort en guide så att det ska bli lättare att hitta rätt information oavsett vilken myndighet som står bakom den.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2016-09-07 Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln är ett seminarium för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-20 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-21 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Skellefteå

2016-09-29 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Nässjö

2016-10-04 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.