Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Seminarium om kemikalieregler

Seminarium om kemikalieregler

Sista anmälningsdag närmar sig. Registrera dig nu!

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

Dags att se över in situ-genererade biocidämnen

Snart börjar de nya reglerna för in situ-genererade biocidämnen att gälla. Tidigare har vissa kombinationer av ämnen och metoder för in situ-generering varit undantagna från reglerna. Senast den 1 september 2016 måste en ansökan om godkännande lämnas in även för dessa verksamma ämnen.

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen genomför ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Vi kommer att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Är din vara behandlad med en biocidprodukt?

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt. Ansök före den 1 september 2016 så kan du fortsätta använda ämnet medan det utvärderas.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Aktuella EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Växtskyddsmedlet Lancelot godkänns i Sverige

2016-08-15 Växtskyddsmedlet Lancelot godkänns i Sverige efter en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Lancelot får användas under vissa villkor för att bekämpa örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, höstråg och höstrågvete. Beslutet innebär restriktioner för hantering av halm och gödsel som kan innehålla rester av det verksamma ämnet.

Förbud mot att använda bisfenol A vid relining från 1 september

2016-08-02 Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter får inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör. Det har regeringen beslutat.

Stopp för försäljning av kylpåsar med ammoniumnitrat

2016-07-07 Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna halter av ämnet ammoniumnitrat i tre märken av kylpåsar på den svenska marknaden. Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen stoppat försäljningen av kylpåsarna.

CLP-förordningen har uppdaterats – åttonde tekniska anpassningen (ATP8)

2016-07-04 Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ändringen innebär en anpassning till den femte omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Förlängning av godkännandeperioden för glyfosat

2016-07-01 Den 29 juni fattade Europeiska kommissionen beslut om att förlänga godkännandeperioden för att få använda det verksamma ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Beslutet trädde i kraft den 30 juni.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

2016-09-07 Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln är ett seminarium för dig som arbetar med med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-20 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Malmö

2016-09-21 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om kemikalieregler – Skellefteå

2016-09-29 Kemikalieinspektionen anordnar seminarier som riktar sig till dig som importerar eller säljer kemiska produkter på den svenska marknaden.

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Nässjö

2016-10-04 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.