Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

  • Aktuellt

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

Regeringen beslutade i våras att införa nya regler för hur växtskyddsmedel får användas. De nya reglerna är en del i arbetet för en giftfri vardag och ett sätt att minska riskerna för att kemikalierester från växtskyddsmedel hamnar i livsmedel.

Nytt verktyg för att beräkna halter av växtskyddsmedel i jord

I och med 2017 års uppdatering av norra zonens vägledning finns ett nytt verktyg som heter Nordic PECsoil calculator. Det ska du använda för att beräkna halter av växtskyddsmedel i jord. Verktyget ska användas vid ansökan om produktgodkännande av växtskyddsmedel.

Lyssna på Kemikaliepodden

I Kemikaliepodden lär du dig om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna val. Nu kan du lyssna på det femte avsnittet som handlar om kemikalier i barns vardag.

EU-information och fördjupning om Reach

Nu kan du se presentationerna från vårt senaste EU-informationsmöte den 4 april.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

EU listar högfluorerat ämne som särskilt farligt efter förslag från Sverige

2017-06-19 Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

Kemikalieinspektionen överväger att föreslå en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner

2017-06-15 Kemikalieinspektionen överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

12 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

2017-06-15 12 nya ämnen förs upp i bilaga XIV i Reach och blir därmed tillståndspliktiga. I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Ny webbplats för svenskt miljöarbete nästan klar

2017-06-14 Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att fånga upp det miljöengagemang som finns ute i landet och öka takten på arbetet så lanseras nu sverigesmiljömål.se, en nationell webbplats för svenskt miljöarbete.

Kemikalieinspektionen deltar vid FN:s havskonferens

2017-06-02 Kemikalieinspektionen deltar i nästa vecka vid FN:s havskonferens. Konferensen handlar om hur vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt och är tänkt att leda till överenskommelser och frivilliga åtaganden om hur målet ska nås.

Visa alla nyheter

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Stockholm

2017-09-05 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Karlstad

2017-09-07 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Malmö

2017-09-12 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Tillsyn av CLP-märkning i handeln – upptaktsdag i Nässjö

2017-09-13 Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLP-förordningen.

Visa hela kalendern
  • Forum för Giftfri miljö den 21 november 2016