Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

CLP-förordningen gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP. Om du tillverkar eller importerar blandningar behöver du klassificera om dina produkter och uppdatera märkning och säkerhetsdatablad.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
(senast konsoliderad 2017-01-01)

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2016/1179 av den 19 juli 2016, den nionde tekniska anpassningen, ATP9.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2016/918 av den 19 maj 2016, den åttonde tekniska anpassningen, ATP 8.
Läs mer om ändringen.

Samtliga ändringsförordningar till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008.