Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Dricksvattenfontän

Högfluorerade ämnen – PFAS

Hitta rätt bland myndigheterna – vem gör vad?

Hannas hus

Hannas hus

Följ med Hanna och finn farorna i hennes hus.

En klädbutik

Din rätt att få information

Du har rätt att få veta vad produkten innehåller. Våga fråga!

Fru justitia, rättvisans gudinna.

Lagar och regler

Lagar och regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

  • Aktuellt

2000 företag har fått mejl från Kemikalieinspektionen

En förfrågan har skickats ut till företag som redan har produkter registrerade i vårt produktregister. Syftet är att kontrollera och uppdatera de befintliga kontaktuppgifterna.

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Lämna dina synpunkter på EU:s politik och lagstiftning genom det så kallade samrådsförfarandet.

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen genomför ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Vi kommer att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.
Artikelbild – En mamma leker med två små barn på golvet i vardagsrummet.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

Kemikalieinspektionen har fått uppdraget att fortsätta arbetet med handlings­planen för en giftfri vardag under 2015–2020.

En pojke fiskar med metspö.
En pojke fiskar med metspö.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS

Målet är att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Förslag om ökat samarbete mellan myndigheter för att motverka nya kemikaliehot

2016-10-19 En särskild samordningsgrupp bör inrättas för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en promemoria som har överlämnats till regeringen. Den föreslagna åtgärden är ett led i att förbättra möjligheterna att motverka nya kemikaliehot.

Skärpta regler för vilka växtskyddsmedel som får användas utan krav på utbildning

2016-10-18 Kemikalieinspektionen skärper reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet med regeländringen är att minska hälsoriskerna för användarna och bidra till en giftfri vardag.

Konferens om giftfri miljö fokuserar på innovationer

2016-10-12 Hur kan vi nå ett samhälle som är både cirkulärt och giftfritt? Det är en av de frågor som företag, forskare och politiker kommer att diskutera på Kemikalieinspektionens konferens Forum för giftfri miljö. Årets konferens arrangeras den 21 november i Västerås.

Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel

2016-10-05 Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel mellan januari och augusti i år. Det framgår av en sammanställning över antalet beslut om bekämpningsmedel under årets första åtta månader.

Visa alla nyheter

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Stockholm

2016-10-27 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Miljösmart brandsläckning

2016-10-27 Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar Kemikalieinspektionen ett seminarium om miljösmart brandsläckning.

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Malmö

2016-11-10 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Seminarium om tillsyn av kemikalier i varor – Sundsvall

2016-11-15 Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

EU-information och fördjupning om internationell lagstiftning

2016-11-17 Den 17 november anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för företag, myndigheter och andra som är berörda av lagstiftning på kemikalieområdet.

Visa hela kalendern
  • Välkommen till Fråga Kemikalieinspektionen

Kontakta vår upplysningstjänst

Hitta svar på vanliga frågor eller ställ en egen.