Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret.

Dags för den årliga redovisningen

I början av januari går en anmodan om att det är dags att redovisa ut till företagen. Senast den 28 februari 2017 ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2016 vara uppdaterade. Från och med detta redovisningstillfälle ska all redovisning ske via vår e-portal.

Gå till e-portalen

Så här rapporterar du till produktregistret

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal. Här finns tjänster samlade för att anmäla dina produkter och göra din årliga redovisning.

Om dina produkter är anmälningspliktiga ska du:

 1. Anmäla din verksamhet
  Du ska lämna en verksamhetsanmälan oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt du tillverkar eller för in till Sverige.
  Blankett för verksamhetsanmälan | Blankett för verksamhetsanmälan
 2. Registrera produkterna
  Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige och den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna i produktregistret. Det ska du göra så snart som möjligt men senast den 28 februari året efter att du började tillverka eller föra in produkter till Sverige.
 3. Redovisa kvantiteterna för produkterna varje år
  Om du har registrerat produkter ska du redovisa hur mycket du tillverkar eller för in till Sverige. I början av året skickar vi en uppmaning till dig om den årliga uppdateringen av uppgifterna i produktregistret. Gör redovisningen i god tid så att den kommer in till produktregistret senast den 28 februari klockan 24:00.

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt kemiskt bekämpningsmedel måste du utöver att registrera produkten också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Om du inte hinner

Redovisningen ska ha inkommit till Kemikalieinspektionen senast den 28 februari. Kommer uppgifterna inte in i tid gör vi en prövning om miljösanktionsavgift (MSA). Om det finns omständigheter du inte råder över och som orsakar att du inte kan redovisa i tid kan du söka om anstånd med redovisningen.

För att Kemikalieinspektionen ska kunna ge anstånd med att lämna in uppgifterna behöver du skicka in en skriftlig ansökan. Ansökan ska ha kommit in till oss före den 28 februari. I ansökan måste framgå vilka skäl som förhindrade dig från att lämna in uppgifterna. Skäl som vanligen räknas att ligga utanför ditt eget förvållande kan vara allvarlig sjukdom, brand eller liknande allvarliga omständigheter. Normalt kan vi bevilja upp till en månads anstånd.

Om en sådan allvarlig omständighet drabbar dig eller ditt företag, att du varken kan söka om anstånd eller redovisa i tid, så tas hänsyn till det vid prövningen om miljösanktionsavgift.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 183

 • Måndag 09:00–11:00 och 13:00–15:00
 • Tisdag 09:00–11:00 och 13:00–15:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 09:00–11:00 och 13:00–15:00
 • Fredag 09:00–11:00

Fax: 08-82 55 08