Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Föreskriften innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Där finns krav på förpackning och märkning, uppgifter om saluförbud och användningsförbud och om ämnen som får och inte får ingå i bekämpningsmedel eller biocidprodukter.

Konsoliderad KIFS 2008:3

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2008:3, konsoliderad till och med KIFS 2014:6.

Grundföreskrift KIFS 2008:3

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2008:3, grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2008:3 

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

KIFS 2014:6 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:1, rättelseblad – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:3 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:2, rättelseblad – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:5 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:2 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:5 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:2 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:1

KIFS 2010:8, rättelseblad – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:3 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:2 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:1 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:8 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:7

KIFS 2009:5

KIFS 2009:1