Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Informera dina kunder med kemikalieappen

Med Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller om varorna är fria från dessa ämnen. Det kan handla om varor som exempelvis möbler, elektroniska prylar, klädesplagg eller verktyg.

Appen har tagits fram av myndigheter, konsument- och intresseorganisationer över hela EU och kallas i Sverige för Kemikalieappen. Det gemensamma EU-projektet som har utvecklat appen kallas för Life AskREACH. Kemikalieappen lanserades till svenska konsumenter i november 2019.

Life-logotyper

Kemikalieappen är en app för mobiltelefoner. Syftet med appen är att underlätta kommunikationen mellan företag och konsumenter. Enligt kemikalieförordningen Reach har konsumenter rätt att få information om en vara innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns publicerade på EU:s så kallade kandidatförteckning om de frågar efter det.

Läs mer om EU:s kandidatförteckning och kravet på information

Information via varornas streckkoder

Med hjälp av Kemikalieappen kan konsumenter använda sina mobiltelefoner för att skanna varans streckkod. När varan skannas kan en av två saker inträffa beroende på vilken information som redan finns i appen:

  • Konsumenten får informationen direkt när varan skannas. Det händer om företaget som säljer varan har utnyttjat möjligheten att lägga in information om särskilt farliga ämnen i sina varor i appen eller om en tidigare konsument redan har ställt en fråga om samma vara och svaret har sparats.
  • Konsumenten skickar en förfrågan. Om det inte finns information om varan i Kemikalieappen kan konsumenten med hjälp av appen skicka en enskild förfrågan via mejl till företaget som säljer varan. Företaget har då 45 dagar på sig att svara på kundens förfrågan, enligt kemikalieförordningen Reach.

Ladda upp information i Kemikalieappen

Alla företag på EU-marknaden har möjlighet att ladda upp information om sina varor i en databas som är kopplad till Kemikalieappen. På så sätt kan dina kunder få information om varorna i samma stund som de skannar varan med appen. Dessutom slipper du hantera enskilda förfrågningar från kunder som de kan skapa via appen om varan inte finns inlagd.

Du kan registrera dina varor antingen en och en eller registrera flera varor samtidigt i databasen. Det finns inga krav i Reach-förordningen att registrera varor som inte innehåller särskilt farliga ämnen, men det kan vara värdefull information för kunden att få i köpögonblicket. Därför är det möjligt att registrera alla dina varor i databasen, även de som inte innehåller några särskilt farliga ämnen.

Här kan du lägga in information om dina varor i Kemikalieappens databas Länk till annan webbplats.

Användarmanual för företag Länk till annan webbplats.

Appen ska finnas i hela EU

Kemikalieappen har tagits fram av myndigheter, konsument- och intresseorganisationer över hela EU. Det EU-gemensamma projektet att utveckla appen kallas för LIFE AskREACH. Hittills är appen tillgänglig i de EU-länder som deltar i projektet men appen kommer att göras tillgänglig för samtliga länder i EU.

Läs mer om LIFE AskREACH här Länk till annan webbplats.

Läs mer om kemikalieappen hos Sveriges konsumenter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 december 2020