Råd och tips till företag

Innehållsförteckning:

Det finns mycket du kan göra för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter. Här delar vi med oss av några råd och tips.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – varor

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina varor innehåller.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer av varor

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – kemiska produkter

Du som säljer kemiska produkter har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina produkter innehåller.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – återvunna material

Du som säljer kemiska produkter eller varor som innehåller återvunna material har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina kemiska produkter eller varor innehåller.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav vid inköp av produkter som innehåller återvunna material

Substitution av farliga ämnen

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall. Såväl tillverkare som återförsäljare och inköpare kan jobba med substitution.

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Tips för säkra och hållbara produkter

För att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen kan du behöva gå längre än vad lagstiftningen kräver och arbeta proaktivt. Det innebär bland annat att välja bort användandet av ämnen som har farliga egenskaper.

Läs mer om du hur kan ta fram säkra och hållbara produkter

Senast uppdaterad 5 december 2022