Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Råd och tips till företag – så får du koll på kemikalierna

Innehållsförteckning:

Det finns mycket du kan göra för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter. Här delar vi med oss av några råd och tips.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – varor

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina varor innehåller.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer av varor

Kemikalieappen

Med Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller om varorna är fria från dessa ämnen. Det kan handla om varor som exempelvis möbler, elektroniska prylar, klädesplagg eller verktyg.

Läs mer om Kemikalieappen

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – kemiska produkter

Du som säljer kemiska produkter har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina produkter innehåller.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter

Substitution av farliga ämnen

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall. Såväl tillverkare som återförsäljare och inköpare kan jobba med substitution.

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Senast uppdaterad 24 november 2020