Distributör

En detaljhandlare i en målarfärgsbutik

Du ska kunna informera dina kunder om hur produkterna ska hanteras på ett säkert sätt.

Innehållsförteckning:

Om du är distributör och säljer kemiska produkter ska du se till att de är rätt märkta, rätt förpackade och att de förvaras på rätt sätt. Om du säljer varor ska du kunna informera dina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen och hur de ska hanteras på ett säkert sätt. Säljer du bekämpningsmedel krävs det att de är godkända.

Distributör är ett samlingsbegrepp för exempelvis grossister, återförsäljare och detaljhandlare. Du är distributör om du köper in en kemisk produkt eller en vara från ett företag, antingen i Sverige eller inom EU, i syfte att sälja den vidare till konsumenter eller andra företag. Det gäller oavsett om du säljer direkt från ett lager, i butik, i varuhus eller via internet. Köper du kemiska produkter eller varor från länder utanför EU betraktas du även som importör.

Kemiska produkter och varor – vilken är skillnaden?

Definitionerna som följer förklarar skillnaden mellan en kemisk produkt och en vara. Eftersom både kemiska produkter och varor består av ämnen omfattas båda av kemikalieregler. Beroende på om du är distributör av en kemisk produkt eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. En och samma kemiska produkt eller vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

Färgburkar med öppna lock som innehåller målarfärg i olika kulörer.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Är du distributör av kemiska produkter? Se vad som gäller dig.

Vara

En ljusgrön cykelsadel med som är dekorerad med runda prickar i ljusare och mörkare gröna nyanser.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik.

Är du distributör av varor? Se vad som gäller dig.

Du ansvarar för din verksamhet

Du som köper in kemiska produkter eller varor för lagring och vidare försäljning har ett ansvar att bedöma vilka risker det kan medföra. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Säljer du produkterna vidare ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller använd alternativa tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen.

Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Gå till PRIO - ett verktyg för substitution

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken omfattas krav på egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 september 2020