Vägledning till företag

Alla typer av produkter omfattas av kemikalieregler. Det gäller till exempel aceton, rengöringsmedel, medel mot ogräs och insekter. Men även möbler, leksaker, elektronik, smycken och andra varor omfattas av kemikalieregler. Det är du som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som har ansvar för att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller oavsett om du säljer produkterna i en fysisk butik eller via e-handel.

För att veta vilket ansvar du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan, det vill säga om du är tillverkare, importör, distributör eller slutanvändare. Du behöver också ta reda på vilka regler som gäller för dina produkter eller varor. Tänk på att ett företag kan ha mer än en roll och reglerna gäller oavsett storleken på ditt företag.

Senast uppdaterad 25 februari 2021