Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
En butiksinnehavare hjälper en kund som tittar på en filt i en inredningsbutik.

Möbler och textil är exempel på varor som omfattas av kemikalieregler.

Vägledning till företag

Alla typer av produkter omfattas av kemikalieregler. Det gäller kemiska produkter som exempelvis aceton, rengöringsmedel, medel mot ogräs och insekter. Men även möbler, leksaker, elektronik, smycken och andra varor omfattas av kemikalieregler. Det är du som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som har ansvar för att de uppfyller kraven i reglerna. Det gäller oavsett om du säljer produkterna i en fysisk butik eller via e-handel.

För att veta vilket ansvar du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan, det vill säga om du är tillverkare, importör, distributör eller slutanvändare. Du behöver också ta reda på vilka regler som gäller för dina kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor. Tänk på att ett företag kan ha mer än en roll och reglerna gäller oavsett storleken på ditt företag. Här finns vägledning till vilka regler som kan gälla dig beroende på din roll i leverantörskedjan.

Vill du gå direkt till en specifik lagstiftning hittar du alla aktuella lagstiftningar inom Kemikalie­inspektionens ansvars­område samlade på sidan Lagar och regler.

Senast uppdaterad 29 november 2022