Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Kylarvätska

Varje år blir många barn förgiftade av etylenglykol. Ämnet ingår i kylarvätskor och kan ge svåra njurskador om någon dricker det. Redan en halv deciliter kan orsaka livshotande förgiftning hos ett barn. Det är inte heller ovanligt att hundar förgiftas av etylenglykolspill eftersom de lockas av den söta smaken.

Förvara därför kylarvätskan så att barn inte kommer åt den. Torka upp spill. Byt glykol på bilverkstaden så slipper du ha vätskan hemma. Det finns alternativa kylarvätskor som innehåller propylenglykol som är betydligt mindre giftigt. Hör med verkstaden om alternativen passar för din bil.

Ring 112 och begär Giftinformation om barnet får i sig, eller på sig, något som kan vara farligt.

Visa alla Varor och kemiska produkter