Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemiska ämnen är grundämnen och föreningar av grundämnen. De kan vara naturliga eller framställda. Olika produkter, eller varor, kan vara behandlade med kemiska ämnen som ger varorna exempelvis brandskyddande, vattenavstötande eller andra särskilda egenskaper.