Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Du har rätt att få information om både kemiska produkter och varor. Fråga i butiken om varan innehåller farliga ämnen. Läs informationen som finns på etiketten på kemiska produkter.

Klädbutik

Den som säljer varor ska kunna tala om ifall de innehåller något särskilt farligt ämne.

Som konsument har du rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du begär det, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från till­verkaren eller importören. För byggprodukter gäller att sådan information ska lämnas med produkten, se Boverkets information om CE-märkning.

Du har också rätt att få information om en vara är behandlad med ett ämne som ger varan en speciell funktion, en så kallad biocid. Biocider kan till exempel vara ämnen som är antibakteriella. I många fall ska det finnas information om biocidbehandlingen på varan.

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran.

Behöver du hjälp?

Det här bladet kan du använda för att lättare kunna ställa din fråga. Skriv ut, fyll i och ta med till butiken.

Hos EU:s kemikaliemyndighet Echa kan du läsa mer om din rätt att få information om kemikalier i varor.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är EU:s lista över ämnen som har egenskaper som gör att de anses särskilt farliga och som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Konsumenter har rätt att få veta om en vara innehåller ett ämne på förteckningen om det finns i varan i över 0,1 procent av varans vikt. Den som säljer varan ska lämna informationen inom 45 dagar.

Idag finns 169 ämnen med på listan. Europeiska kemikaliemyndigheten Echa uppdaterar den kontinuerligt.

Se kandidatförteckningen på Echas webbplats.

Europeiska systemet för tidig varning om farliga produkter

Systemet för tidig varning finns för att snabbt sprida information mellan 31 europeiska länder och EU-kommissionen om produkter som kan medföra risk för konsumenters hälsa och säkerhet.

Här kan du läsa mer om det Europeiska systemet för tidig varning.

Rörlig media:

Credit © European Union, 2015, Producer: EC - DG JUST, Executive-Producer: Imagina EU