Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Seminarium om tillsyn av biocidprodukter

Den 16 maj 2018 klockan 10-15, anordnar Kemikalieinspektionen ett seminarium i Stockholm om tillsyn av biocidprodukter. Många kommuner har efterfrågat ett sådant utbildningsseminarium och vi vill därför fokusera en hel dag på tillsynsvägledning om detta.

Seminariet kommer att handla om försäljning i detaljhandeln men även vissa fördjupningsdelar såsom kontroll av verksamt ämne i EU:s så kallade arbetsprogram. Målgruppen är inspektörer som vet vad en biocidprodukt är och som har viss kännedom om befintliga regler.

Anmäl dig till seminariet på vårt vägledningsnätverk, antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Under hösten 2018 kommer vi att erbjuda en ny omgång av vår grundutbildning om kemikalietillsyn, tvådagarsseminariet Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. På seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Seminariet kommer precis som tidigare endast att rikta sig till dig som idag arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå. 

Datum och anmälan till seminariet kommer att läggas ut längre fram.