Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd

Kemikalieinspektionen har beslutat att genomföra ett tillsynsprojekt om kemikalier i mensskydd under 2017. Planeringen för projektet sker främst under hösten 2016. I projektet kommer vi att kontrollera innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

Tidigare har Kemikalieinspektionen fått få indikationer från allmänheten, forskning eller från andra länders tillsynsmyndigheter om eventuella problem med skadliga kemikalier i mensskydd. På senare tid har det dock kommit rapporter från forskare och i medier om att vissa kemiska ämnen skulle kunna förekomma i mensskydd. En kontroll av kemikalier i mensskydd är viktig eftersom en stor andel av befolkningen använder mensskydd regelbundet, och eftersom exempelvis tamponger kommer i kontakt med slemhinnor vid användningen.

Generellt är det företagens ansvar att se till att deras varor är säkra att använda. Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet för kemikalier i varor, och där ingår mensskydd. Det finns inga specifika regler för kemikalier i mensskydd, utan dessa omfattas av samma kemikalielagstiftning som gäller för alla sorters varor inom EU. I vår tillsyn utför vi stickprovskontroller för att se om företagen följer lagstiftningen. Vid inspektionerna gör vi bland annat analyser av varorna för att ta reda på om de innehåller förbjudna kemiska ämnen. Med stöd av produktsäkerhetslagen kan vi även leta efter kemiska ämnen som det inte finns regler för i lagstiftningen. För att vi ska ha möjlighet att bedriva ett tillsynsärende mot ett företag med stöd av produktsäkerhetslagen krävs i så fall en riskbedömning som visar att varan kan orsaka skador.

Konsumenter har alltid möjlighet att ställa frågor till företagen om vad deras produkter innehåller. Som konsument har du rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.