Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kartläggning av kemikalier i mensskydd och andra intimhygienprodukter

Kemikalieinspektionen arbetar med ett projekt där vi kartlägger innehållet av kemikalier i mensskydd och andra intimhygienprodukter. I projektet analyserar och bedömer vi innehållet i tamponger, bindor, trosskydd och menskoppar.

TampongerKemikalieinspektionen har inte tidigare fått indikationer från forskningen på att mensskydd skulle innehålla farliga ämnen i halter som kan utgöra en risk för användarna. En kontroll av kemikalier i mensskydd och andra intimhygienprodukter är dock viktig eftersom en stor del av befolkningen använder dessa produkter regelbundet. Intimhygienprodukter används också nära kroppen och kommer i kontakt med slemhinnor vid användningen. Kosmetiska och hygieniska produkter som till exempel tvål och hudkräm för användning i underlivet ingår inte i denna kartläggning.

Det är företagen som är ansvariga för att se till att deras varor är säkra att använda. Det finns inga specifika regler för kemikalier i mensskydd, utan dessa omfattas av samma kemikalielagstiftning som gäller för alla sorters varor. I detta projekt gör Kemikalieinspektionen en bred kartläggning och söker efter kemiska ämnen som inte är förbjudna i lagstiftningen. Om vi skulle hitta farliga ämnen i halter som utgör stor risk för konsumenterna har vi möjlighet att kräva att leverantören slutar att sälja varan.

Konsumenter har alltid möjlighet att ställa frågor till företagen om vad deras varor innehåller. Som konsument har du rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.

Vi räknar med att en rapport om kartläggningen av kemikalier i intimhygienprodukter kommer att vara klar till sommaren 2018. Rapporten kommer att publiceras på vår webbplats.