Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Det här kan du tipsa oss om

Varje år får vi in runt 300 tips från företag och allmänhet om brister i ke­mi­ka­lie­sä­ker­he­ten. Det hjälper oss att skydda människor och miljön och att få företagen att fullgöra sina skyldigheter.

Tipsa här

Du kan tipsa oss om

Bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter som

 • saknar eller har felaktig märkning
 • har brister i förpackningen
 • saknar barnskyddande förslutning i de fall det krävs
 • saknar/har brister i säkerhetsdatabladet
 • inte är godkänt av Kemikalieinspektionen (gäller bara bekämpningsmedel).
  Ett godkänt bekämpningsmedel har ett registreringsnummer från Kemikalieinspektionen. I bekämpningsmedelregistret kan du se om ett medel är godkänt.

eller om varor (till exempel leksaker, kläder, skor och elektronik) som

 • orsakar hälsobesvär
 • innehåller farliga ämnen

eller om företag som

 • tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige utan att vara anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister. I företagsregistret kan du se om företaget anmält sin verksamhet och produkter till produktregistret.
 • inte lämnar information om särskilt farliga ämnen i varor. Läs mer om detta här (under fliken ”krav på information”).

Alla tips omfattas av offentlighetsprincipen. Du får vara anonym, men då kan vi förstås inte återkomma till dig för att berätta hur vi hur vi bedömt tipset eller om resultatet av ett ärende mot ett företag.

Tack för ditt tips!

Tipsa andra myndigheter

Har du tips som rör livsmedel kan du kontakta Livsmedelsverket.

För kosmetika och hygienprodukter kan du kontakta Läkemedelsverket.

Gäller tipset felaktig marknadsföring eller farliga produkter på grund av utformning kan du kontakta Konsumentverket.

Informationssystem om farliga produkter inom EU - Rapex

Rapex är ett system som EU-länderna använder för att informera varandra om farliga konsumentprodukter som finns på marknaden. Varje fredag ​​publiceras en lista med Rapex-anmälningar om farliga produkter som har rapporterats in av myndigheterna i EU:s medlemsländer. I listan finns information om produkten, den möjliga faran och åtgärder som vidtogs av det rapporterande landet. Se Rapex-anmälningar på kommissionens webbplats.

Rapporterna är på engelska.

Du kan också prenumerera på Rapex-anmälningarna som RSS-feed till din webbläsare. Klicka här om du vill prenumerera på Rapex RSS-feed.

Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex-systemet som finns hos Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor.