En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Våra seminarium ger vägledning.

Seminarier om kemikalietillsyn

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Webbinarium om den nya kontrollförordningen – kontroll av växtskyddsmedel

EU har antagit en ny förordning om offentlig kontroll inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Den nya kontrollförordningen syftar till att säkerställa att livsmedels- och foderlagstiftningen samt bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel följs. Bestämmelserna riktar sig främst till myndigheter som utför offentlig kontroll.

Läs mer om den nya kontrollförordningen.

Tisdag den 15 september 2020 kl. 09:00-12:00 välkomnar vi er som arbetar med kontroll av växtskyddsmedel, inspektörer i kommunal verksamhet (miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer) och kontrollanter hos länsstyrelsen till ett webbinarium om kontrollförordningen och hur den påverkar kontrollen av växtskyddsmedel.

Mer information och länk till anmälan kan du hitta på vårt vägledningsnätverk. Sista anmälningsdag är måndag den 7 september 2020.

INSTÄLLT: Grundutbildning om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Vi har beslutat att ställa in 2020 års upplaga av grundutbildningen om kemikalietillsyn ”Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln” på grund av rådande omständigheter. Det händer dock mycket annat på vägledningsfronten i höst, bland annat ska vårt vägledningsnätverk flytta till en ny plattform och arbetet med en nationell strategi för miljöbalkstillsynen har dragit igång. Samtidigt vill vi jobba med att utveckla vårt arbete med vägledning i digital form.

Vi räknar med att kunna erbjuda seminariet 2021. Om det blir i fysisk form eller på webben får framtiden utvisa.

Senast uppdaterad 29 september 2020