En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Våra seminarium ger vägledning.

Seminarier om kemikalietillsyn

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Grundutbildning om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Hösten 2021 återkommer vår grundutbildning om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. Vi kommer att ge utbildningen i form av webbinarium och utbildningen kommer att vara uppdelad på tre halvdagar den 25, 26 och 28 oktober, klockan 09.00-12.00.

Under utbildningen går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Utbildningen kommer precis som tidigare endast att rikta sig till dig som i dag arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå.

Anmäl dig till utbildningen på vår Tillsynswebb för inspektörer senast den 10 september.

Datum: 25, 26 och 28 oktober, klockan 09.00-12.00. (webbinarium)

Antalet deltagare är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.

Senast uppdaterad 1 juli 2021