Samverkansprojekt inom kemikalietillsyn

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där de medverkande får varva teori med praktisk tillsyn.

Varje projekt startar med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via ett webbaserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos inspektörerna och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn över landet.

Här kan du läsa om tidigare samverkansprojekt.

Aktuella samverkansprojekt

Tillsyn av bekämpningsmedel 2021

Under 2021 genomför vi ett nationellt projekt med Sveriges kommuner. Projektets fokus är tillsyn av bekämpningsmedel som har krav om godkännande i Sverige. Vi kommer tillsammans att kontrollera både biocidprodukter och växtskyddsmedel hos primärleverantörer och återförsäljare. Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns rörande bekämpningsmedel samt att stödja kommunerna i deras tillsyn på detta område. För en säker användning av bekämpningsmedel krävs att produkterna har en korrekt märkning och att återförsäljaren uppfyller sin informationsplikt i mötet med kunden. En korrekt användning av dessa produkter säkerställer skyddet för hälsa och miljö.

Kommunernas inspektioner kommer främst att genomföras under våren. Vi på Kemikalieinspektionen kommer under hösten att följa upp en del av kommunernas inspektioner genom att bedriva tillsyn av primärleverantörer. Resultaten av projektet kommer sammanställas i en rapport i början av 2022.

Mer information och anmälan till projektet finns i vårt vägledningsnätverk för inspektörer.

Senast uppdaterad 16 december 2020