Var med och påverka kommande tillsynsvägledning

Nu har du som arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning på kommun eller länsstyrelse möjlighet att bidra med din åsikt om vilken vägledning vi ska genomföra under perioden 2022–2024, och på vilket sätt. De myndigheter som står bakom formuläret är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. Ditt bidrag kommer att vara ett av flera underlag när vi tar fram nya planer för vår tillsynsvägledning.

Lämna svar i formuläret

Först kommer ett antal gemensamma frågor som handlar om formen för vår tillsynsvägledning, därefter följer mer specifika frågor från respektive myndighet. De gemensamma frågorna är obligatoriska, därefter kan du välja att endast besvara de frågor som är relevanta för dig i ditt arbete.

I formuläret finns till viss del förklarande texter för att det ska vara lättare att veta vad som menas med de olika svarsalternativen.

Du kan lämna svar i formuläret till och med den 9 april.

Om planer för tillsynsvägledning

Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket ska enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) upprätta treåriga planer för sin tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Syftet med planerna är att tydliggöra för de lokala och regionala tillsynsmyndigheterna vilken tillsynsvägledning myndigheterna kommer att genomföra. I arbetet med att ta fram nya planer för tillsynsvägledning för tidsperioden 2022–2024 har vi valt att samverka kring vissa delar, bland annat med detta gemensamma öppna formulär.

Senast uppdaterad 22 mars 2021