Flera regelverk för en och samma vara

Ofta finns kemikaliekraven på en vara i flera olika regelverk. Vissa av dessa regler har kommunen inte tillsyn över, bland annat leksaksdirektivet och produktsäkerhetslagen.

Ett exempel på en varugrupp som inte är särskilt omfattande reglerad är textilier medan den varugrupp som är strängast reglerad idag är leksaker som träffas av många olika regelverk.

Regler för textilier

 • Tungmetaller i förpackningar

Förpackningsdirektivet (94/62/EG)länk till annan webbplats

 • Azofärger
 • Dimetylfumarat
 • Flamskyddsmedel
 • Informationsplikt för SVHC-ämnen

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006

 • Flamskyddsmedel (tetra-, penta-, hexa-, och heptabromdifenyleter)
 • Vatten-/smutsavvisande (PFOS)

POPs-förordningen (EG) nr 850/2004

 • Biocidbehandlade varor

Biocidförordningen (EU) nr 528/2012, artikel 58

Regler för leksaker

 • Vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska leksaker.

RoHS-direktivet (2011/65/EU)

 • Migrationsgränser för 19 ämnen.
 • Förbud mot ämnen som kan ge cancer, är mutagena eller reproduktionsstörande.

Leksaksdirektivet (2009/48/EG)

 • Begränsning av vissa ftalater i leksaker.
 • Azofärger i textilier och läder med mera i bilaga XVII.
 • Informationsplikt för särskilt farliga ämnen.

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006

 • Reglerna om klassificering och märkning gäller för kemilådor och andra leksaker som klassas som kemiska produkter.

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

 • Sminkleksaker ska följa reglerna i kosmetikaförordningen. Läkemedelsverket är tillsynsvägledande myndighet.

Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009länk till annan webbplats

 • Förbud mot vissa tungmetaller i förpackningar.

Förpackningsdirektivet (94/62/EG)länk till annan webbplats

 • Bland annat förbud mot kortkedjiga klorparaffiner i mjuk plast.

POPS-förordningen (EG) nr 850/2004

 • Vissa leksaker som är kemiska produkter omfattas av anmälningsplikt till Kemikalieinspektionens produktregister.

Produktregistret (SFS 2008:245)

Senast uppdaterad 31 augusti 2020