Nytt företag – kort om kemikaliereglerna

Innehållsförteckning:

Kemiska ämnen finns i alla typer av material, till exempel i textil, plast, papper, metall och läder. Nästan alla varor och produkter omfattas därför av kemikalieregler. Reglerna säger att alla varor och produkter måste vara säkra. Det är du som företagare som har ansvaret för att följa dessa regler. Reglerna gäller även för dig som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet.

Du är ansvarig för dina varor och produkter

Som företagare har du ansvaret för att dina varor och produkter följer kemikaliereglerna. Det gäller om du tillverkar, importerar, säljer vidare eller använder varorna eller produkterna i din verksamhet.

Beroende på vad du gör kan du ha olika roller enligt lagstiftningen. Du kan vara

  • tillverkare
  • importör
  • distributör eller återförsäljare
  • slutanvändare (ett städbolag är ett exempel på en slutanvändare).

Läs mer om din roll och ditt ansvar.

UF-företag har samma ansvar

Du som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet har samma ansvar som ett vanligt företag för att varor och produkter som du arbetar med följer kemikaliereglerna.

Läs våra råd till dig som har ett UF-företag.

Innehåller din produkt några farliga ämnen?

Farliga ämnen är ämnen som har egenskaper som gör dem farliga, till exempel brandfarliga, allergiframkallande eller skadliga för miljön. Vilka farliga egenskaper ett ämne har framgår av ämnets klassificering. Klassificering är ett system för att bedöma faror med ämnen och kemiska produkter. Du måste ta reda på om din vara eller produkt innehåller några ämnen som är klassificerade som farliga.

Det finns regler som säger hur mycket av ett farligt ämne som får förekomma i en viss vara eller produkt. En del farliga ämnen är helt förbjudna och får inte finnas alls i varan eller produkten. Reglerna är extra stränga för leksaker och saker som små barn kan stoppa i munnen.

Kemisk produkt eller vara?

Kemikalielagstiftningen skiljer på kemiska produkter och varor. Exempel på kemiska produkter är doftljus, rumsspray, rengöringsmedel och schampo för djur. Exempel på varor är hörlurar, skal till mobiltelefoner, leksaker eller tröjor.

Kort om reglerna för kemiska produkter.

Kort om reglerna för varor.

Informera dina kunder

Kemiska produkter kan du behöva märka och du kan även behöva lämna ett säkerhetsdatablad till dina yrkesverksamma kunder (inte till privatpersoner). Märkningen ska innehålla symboler och text som informerar om faran och hur man hanterar produkten säkert.

Läs mer om märkning av kemiska produkter.

Om du har en vara som innehåller vissa farliga ämnen över en viss halt ska du informera dina kunder. Kandidatförteckningen är en förteckning över ämnen med egenskaper som gör att de anses särskilt farliga för hälsa eller miljö. Om du säljer en sådan vara till yrkesmässiga kunder ska du också rapportera varan till en EU-databas som kallas SCIP.

Läs mer om Kandidatförteckningen.

Ställ krav på din leverantör!

Det är din leverantör som vet vad din produkt eller vara innehåller. Fråga därför din leverantör om produkten eller varan innehåller några farliga ämnen, som till exempel allergiframkallande ämnen.

Välj en bra leverantör! Ditt arbete blir mycket enklare om du handlar med företag som redan kan och följer kemikaliereglerna. Tänk på att produkterna ska uppfylla de kemikalieregler som vi har i Sverige, även om de importeras från ett annat land. Många kemikalieregler är desamma i hela EU och därför kan det vara enklare att samarbeta med företag inom EU. Oavsett från vilket land du köper din produkt eller vara så är det ditt företag som är ansvarigt för att produkterna är säkra.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med varor.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med kemiska produkter.

Ta hjälp av andra

Det finns många kemikalieregler och det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller för din produkt eller vara. Vi på Kemikalieinspektionen hjälper företag genom att svara på frågor och vägleda om kemikaliereglerna.

Ställ gärna dina regelfrågor till oss.

Det kan också vara bra att kontakta en branschorganisation inom den bransch du verkar för att få hjälp och stöd. I vissa fall kan du behöva ta hjälp av en konsult.

Kemikalieinspektionens produktregister

Alla företag som för in, tillverkar eller byter namn på en kemisk produkt måste anmäla sitt företag till vårt produktregister (verksamhetsanmälan). Om produktens kvantitet är mer än 100 kg/år måste också produkten registreras (produktanmälan).

Läs mer och hitta länk till den elektroniska portalen för registrering i Produktregistret.

Vanliga frågor och svar

Läs fler frågor och svar eller kontakta oss för att ställa din egen fråga.

Regler och information hos andra myndigheter

Är din produkt till exempel ett schampo eller en tvål för människor? Då är det en kosmetisk produkt. Reglerna för kosmetiska produkter ansvarar Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. för.

Är din produkt ett livsmedel? Reglerna för livsmedel ansvarar Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. för.

Du kan läsa mer om bland annat CE-märkning och miljöpåståenden i reklam på Konsumentverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Här hittar du en förteckning över andra myndigheter som har regler inom kemikalieområdet.

Senast uppdaterad 26 mars 2024