designer knyter material i studio

Tillverkare eller importör av produkter som innehåller återvunna material

Innehållsförteckning:

Här kan du som använder återvunna material i din tillverkning av kemiska produkter och varor få vägledning i vilka regler och undantag som gäller för dig och din verksamhet. Reglerna gäller även dig som importerar eller säljer kemiska produkter och varor av återvunna material.

Du som tillverkar, importerar eller säljer produkter av återvunna material ska följa reglerna i kemikalielagstiftningen

Du som använder återvunna material när du tillverkar kemiska produkter och varor behöver följa reglerna i kemikalielagstiftningen. Det gäller också dig som importerar eller säljer kemiska produkter och varor som innehåller återvunna material. Du behöver följa samma regler som de företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter och varor av nyproducerat material.

På vår hemsida kan du läsa mer vilka regler som gäller för kemiska produkter och varor.

Läs mer om regler för kemiska produkter

Läs mer om regler för varor

Läs mer om om vilka regler som kan gälla dig utifrån din roll i leverantörskedjan

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer av återvunna material

Att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer kan hjälpa dig att få koll på att dina produkter lever upp till de lagkrav som finns i kemikalielagstiftningen. I våra råd och tips till företag kan du som använder återvunna material i din tillverkning få råd och tips på hur du kan ställa krav på dina leverantörer. Råden och tipsen är också användbara för dig som importerar färdiga kemiska produkter eller varor som innehåller återvunnet material från länder utanför EU/EES.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer av återvunna material

Läs mer om att ställa kemikaliekrav för dig som säljer varor

Läs mer om att sätta kemikaliekrav för dig som säljer kemiska produkter

Undantag från reglerna för kemiska produkter och varor som innehåller återvunnen PVC eller textil

Du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter eller varor kan i ett par fall använda dig av särskilda undantag från regler som begränsar hur hög halt av vissa ämnen som får förekomma i produkterna. Undantagen gäller vissa kemiska produkter och varor som innehåller återvunnen polyvinylklorid (PVC) och varor som är tillverkade av återvunna textilier. Övriga kemikalieregler fortfarande gäller parallellt, precis som för varor och produkter av nyproducerat material.

Undantag för dig som tillverkar eller importerar kemiska produkter och varor med återvunnen PVC

För dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor som innehåller återvunnen PVC finns ett undantag från en särskild begränsningsregel för tungmetallen kadmium. Undantaget innebär att återvunnen PVC får innehålla högre halter av tungmetallen kadmium än vad nyproducerad PVC får. Det högre gränsvärdet gäller endast vissa användningar av styv PVC. Produkter med återvunnen PVC som släpps ut på marknaden ska också märkas med texten ”Innehåller återvunnen PVC” och en särskild symbol, ett så kallat piktogram.

Undantaget finns i en begränsning av kadmium i plast som du hittar i post 23 i bilaga XVII till kemikalieförordningen Reach. Kadmium används bland annat som stabilisator och färgpigment i PVC.

Undantag för nya varor som är tillverkade av återvunna textilier

För dig som tillverkar, importerar eller säljer textilvaror finns ett undantag från en regel som begränsar hur mycket av ämnet nonylfenoletoxylat som får finnas i varorna. Undantaget gäller varor som är uteslutande tillverkade av återvunna textilier, eftersom ämnet sannolikt har tvättats ut ur materialet innan det används för att tillverka nya varor.

Nonylfenoletoxylat är ett ämne som kan förekomma i tvättmedel. Undantaget hittar du i begränsningen för nonylfenoletoxylat som finns i post 46 i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Läs mer om vilka regler som kan gälla för varor av textil

Läs mer om säkra och hållbara textilier i en cirkulär ekonomi

Läs mer om Reach-förordningen och begränsningar enligt Reach

På vår hemsida kan du läsa mer Reach-förordningen och begränsningar enligt Reach. Där hittar du också en länk till lagtexten i Reach-förordningen. Där du kan själv se villkoren för när du kan använda dig av undantagen.

Läs mer om Reach-förordningen

Senast uppdaterad 10 maj 2023