Arbetare och gaffeltruck i en återvinningscentral

Du som använder återvunnet material behöver ha koll på kemikaliereglerna.

Återvinnare eller användare av återvunna material

Innehållsförteckning:

Det här är en vägledning för dig som återvinner eller tillverkar återvunnet material. Vägledningen vänder sig också till dig som tillverkar eller importerar produkter som innehåller återvunnet material. Här kan du få information om regler och undantag som gäller för dig och din verksamhet. Du kan också läsa om hur du kan skapa bättre förutsättningar för en säker återvinning utan att återcirkulera särskilt farliga ämnen.

Kemikalier i en cirkulär ekonomi

Begreppet cirkulär ekonomi beskriver ett samhälle där resurser används i cirkulära flöden och återvunnen råvara ersätter primär råvara. I dag ökar konsumtionen och därmed mängden avfall, samtidigt som återanvändning och återvinning försvåras av att det finns farliga ämnen i produkter och varor. För att hushålla med naturens resurser och minska utsläppen av växthusgaser krävs att vi går över till en cirkulär ekonomi.

Här kan du läsa mer om kemikalier i en cirkulär ekonomi

Lagar och regler i en cirkulär ekonomi

Den schematiska bilden nedan visar hur resurser kan cirkuleras i en cirkulär ekonomi och att olika lagstiftningar gäller i olika skeenden beroende på om det är en produkt eller ett avfall. Bilden visar när kemikalielagstiftningen gäller (markerat med orange) och när avfallslagstiftningen gäller (markerat med blått och grått) och var de olika övergångarna mellan lagstiftningarna finns.

I en cirkulär ekonomi används primär och återvunnen råvara för att tillverka nya kemiska produkter och varor. Produkter används och återanvänds tills de blir avfall. Avfallet samlas in och sorteras av en återvinningsverksamhet där du som återvinnare bland annat kartlägger innehållet av farliga ämnen i avfallet. Avfall som inte lämpar sig för materialåtervinning förbränns eller bortskaffas. Under materialåtervinningen kan ytterligare avfall behöva förbrännas eller bortskaffas. Materialåtervinningen resulterar i en återvunnen råvara.

Du som återvinnare behöver ha koll på när avfallet upphör att vara avfall och istället är en återvunnen råvara. Det avgör vilken lagstiftning som du behöver följa.

...Den schematiska bilden nedan visar hur resurser kan cirkuleras i en cirkulär ekonomi och att olika lagstiftningar gäller i olika skeenden beroende på om det är en produkt eller ett avfall. Bilden visar när kemikalielagstiftningen gäller (markerat med orange) och när avfallslagstiftningen gäller (markerat med blått och grått) och var de olika övergångarna mellan lagstiftningarna finns.  I en cirkulär ekonomi används primär och återvunnen råvara för att tillverka nya kemiska produkter och varor. Produkter används och återanvänds tills de blir avfall. Avfallet samlas in och sorteras av en återvinningsverksamhet där du som återvinnare bland annat kartlägger innehållet av farliga ämnen i avfallet. Avfall som inte lämpar sig för materialåtervinning förbränns eller bortskaffas. Under materialåtervinningen kan ytterligare avfall behöva förbrännas eller bortskaffas. Materialåtervinningen resulterar i en återvunnen råvara.

Produkt eller avfall – håll koll på skillnaden så att du kan följa reglerna


Du som har en återvinningsverksamhet kan behöva följa regler i både kemikalielagstiftningen och i avfallslagstiftningen. Det är viktigt att du har koll på vilken lagstiftning som du behöver följa.

Här kan du läsa om produkter och avfall och vilken lagstiftning som gäller för dig och din verksamhet

Regler för dig som återvinner eller tillverkar återvunnet material

Du som materialåtervinner avfall så att det upphör att vara avfall är enligt kemikalielagstiftningen en tillverkare av en kemisk produkt eller en vara. Du behöver alltså följa reglerna för tillverkare av kemiska produkter och varor i kemikalielagstiftningen. I vissa fall kan du använda dig av ett undantag från kravet på registrering av ämnen i EU:s databas hos Echa. Undantaget finns i artikel 2.7d i kemikalieförordningen Reach.

Läs mer om regler och undantag för dig som återvinner eller tillverkar återvunna material av avfall

Läs mer om vilka regler som kan gälla dig som tillverkar kemiska produkter och varor

Regler för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter av återvunna material

Du som tillverkar, importerar eller säljer produkter som innehåller återvunna material behöver följa reglerna för kemiska produkter och varor i kemikalielagstiftningen. I ett par fall finns särskilda undantag från reglerna som begränsar hur hög halt av vissa ämnen som får förekomma i kemiska produkter eller varor.

Läs mer om regler och undantag för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter av återvunna material

Här kan du läsa mer om reglerna för kemiska produkter

Här kan du läsa mer om reglerna för varor

Naturvårdsverkets vägledning till återvinnare

Naturvårdsverket har vägledning om vad som gäller enligt avfallslagstiftningen för verksamheter som hanterar och återvinner avfall.

Naturvårdsverkets vägledning för återvinnare som hanterar och återvinner avfall Länk till annan webbplats.

Tips till dig som vill ta fram säkra och hållbara produkter

Du som tillverkar produkter av nya eller återvunna material kan göra mycket för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina kemiska produkter och varor. För att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen kan du behöva gå längre än vad kemikalielagstiftningen kräver. Då bidrar du till en säkrare återanvändning och återvinning av dina produkter.

Här kan du få tips på hur du kan göra för att ta fram säkra och hållbara produkter

Hållbara och säkra textilier i en cirkulär ekonomi

Du som tar fram hållbara textilier och redan från början undviker farliga ämnen i din produkt skapar bättre förutsättningar för en säker återvinning. Det bidrar också till en cirkulär ekonomi.

Läs mer om hur du som designar och tillverkar textilier kan göra för att ta fram säkra och hållbara produkter

Säkra och hållbara plaster i en cirkulär ekonomi

För att användningen av plast ska bli mer hållbar är det viktigt att plastprodukter går att återvinna och återanvända. Genom att undvika farliga kemikalier i dina plastmaterial och plastvaror skapar du förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om säkra och hållbara plaster och få tips om återvinningsbar plast

Senast uppdaterad 12 april 2024