Årsavgifter för bekämpningsmedel

Innehållsförteckning:

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla. Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften för bekämpningsmedel ska betalas senast den 31 maj.

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt och betalar årsavgift för det ska du inte betala någon kemikalieavgift, det vill säga ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

Läs mer om Kemikalieavgift

Årsavgifter för bekämpningsmedel 2017–2023

Typ av produkt

Avgift

Minsta avgift (SEK)

Max avgift (SEK)

Kemiskt bekämpningsmedel

5,5 % av försäljningsvärdet 2014 för varje godkänd produkt

2000

400000

Biologiskt bekämpningsmedel

1,3 % av det sammanlagda försäljningsvärdet 2014 för samtliga godkända produkter

2000

400000

Årsavgifter för bekämpningsmedel 2016

Typ av produkt

Avgift

Minsta avgift (SEK)

Max avgift (SEK)

Kemiskt bekämpningsmedel

Delavgift 1: 4 % av försäljningsvärdet 2015 multiplicerat med 83 och dividerat med 365

455

79589

Kemiskt bekämpningsmedel

Delavgift 2: 5,5 % av försäljningsvärdet 2015 multiplicerat med 282 och dividerat med 365

1545

309051

Biologiskt bekämpningsmedel

1,3 % av det sammanlagda försäljningsvärdet 2015 för de godkända produkterna


2000

400000

Årsavgifter för bekämpningsmedel 2015

Typ av produkt

Avgift

Minsta avgift (SEK)

Max avgift (SEK)

Kemiskt bekämpningsmedel

4 % av försäljningsvärdet 2014 för varje godkänd produkt

2000

350000

Biologiskt bekämpningsmedel

1,3 % av det sammanlagda försäljningsvärdet 2014 för de godkända produkterna

2000

350000

Ansökningsavgift för bekämpningsmedel

När du ansöker om godkännande för en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel måste du betala en avgift för prövningen av godkännandet.

Läs mer om ansökningsavgifter för biocidprodukter här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om ansökningsavgifter för växtskyddsmedel här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2024