Sökverktyget Varuguiden

I Varuguiden kan du söka på olika typer av varor och få fram information om vilka material som vanligen ingår och vilka ämnen materialen kan innehålla. Du kan också söka på enskilda material och ämnen och se i vilka varor och varugrupper de används.

Sök i Varuguiden

Varuguiden är ett försök att inordna varor i ett system som visar vilka varor och material som används i Sverige. Att redovisa innehåll i alla varor på marknaden är en omöjlig uppgift för en myndighet. Men det går att samla de generella kunskaper som finns om enskilda varor och deras vanliga sammansättning samt att hålla uppgifterna uppdaterade.

Med dagens produktutveckling kommer hela tiden nya material ut på marknaden. Också den kemiska sammansättningen av materialen förändras. Tanken är att de som har kunskap om enskilda varugrupper eller material ska kunna bidra med data så att Varuguiden utvecklas.