Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16).

Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2020
Produkt/titelAvser årOffentliggörandeStatus
Överblick över kemikalier 2018 2020-04-15 Officiell statistik
Flödesanalyser för kemiska ämnen 2018 2020-10-30 Officiell statistik
Växtskyddsmedel i jordbruket 2019 2020-06-30 Officiell statistik
Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2019 2020-06-30 Officiell statistik
Kortstatistik 2012 -  
KemI-stat 2016 -