Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16).

Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2018
Produkt/titelAvser årOffentliggörandeStatus
Överblick över kemikalier 2017 2019-04-01 Officiell statistik
Flödesanalyser för kemiska ämnen 2017 2018-10-31 Officiell statistik
Växtskyddsmedel i jordbruket 2018 2018-06-28 Officiell statistik
Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2018 2018-06-28 Officiell statistik
Kortstatistik 2012 Kontinuerligt  
KemI-stat 2016 2018-04