Statistik om träskyddsmedel i Sverige

Många olika slags produkter används för att skydda och bevara träytor och trämaterialet. Vissa produkter verkar genom att utestänga fukt, till exempel olika oljor, medan andra produkter är giftiga mot de organismer som kan bryta ner träet.

Den senare typen av produkter faller i Sverige sedan länge under bekämpningsmedelslagstiftningen och måste vara godkända för att få användas. De tillförs trämaterialet framförallt genom impregnering men det finns också träskyddsmedel som stryks på ytan.

Ett träskyddsmedel består av det ämne som är verksamt mot organismerna och olika hjälpkemikalier till exempel lösningsmedel, emulgeringsmedel och fixeringsmedel.

Mängden importerade/tillverkade träskyddsmedel och mängden försålda verksamma ämnen

Stapeldiagram över mängden importerade och tillverkade träskyddsmedel och mängden försålda verksamma ämnen i Sverige åren 1999 till 2010.

Källa: Produktregistret och bekämpningsmedelsstatistiken, Kemikalieinspektionen 2010.

2010 fanns det 85 godkända bekämpningsmedel avsedda för att skydda trä. Detta år fanns det också cirka 100 övriga träskyddsmedel som inte var bekämpningsmedel.

Mängden träskyddsmedel har vuxit med 300 procent sedan 1999, men mängden verksamma ämnen i träskyddsmedel som är godkända bekämpningsmedel har inte ökat. Ökningen verkar istället bero på att mängden övriga träskyddsmedel, som inte är avsedda att verka genom giftighet mot mikroorganismer, till exempel träoljor har ökat. Alternativt kan det bero på att de verksamma ämnena späds ut mer så att den sammanlagda produktmängden ökar.

Den största mängden bekämpningsmedel användes för tryckimpregnering av trä. Till detta användes mellan 6 000 och 8 000 ton verksamma ämnen årligen. Den svenska produktionen av tryckimpregnerat virke har ökat med över 100 procent sedan 1999 och var år 2010 cirka 1 300 000 m3.

De ämnen, förutom vatten, som finns i flest antal träskyddsmedel

 • Linolja
 • Olika lacknaftor
 • Propikonazol
 • 3-jod-2-propynylbutylkarbamat
 • Koboltetylhexanoat
 • Borsyra
 • Butoxipropanol
 • Monoetanolamin
 • Basiskt kopparkarbonat
 • Ammoniumhydroxid
 • Tebukonazol
 • Talltjära

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Av ämnena ovan är flera speciellt utvecklade för att fungera som bekämpningsmedel. Det mängdmässigt största verksamma ämnet är kreosot, en stenkolstjärprodukt som används till tryckimpregnering. År 2010 var försäljningen av kreosot 4 605 ton. Ytterligare verksamma ämnen i träskyddsmedel hittar går att hitta med hjälp av sökverktyget KemI-stat. Sök på användning och produkttyp.