Statistik om tändvätskor i Sverige

Mängden tändvätska under åren 1997 till 2012

Stapeldiagram över förbrukningen av tänvätskor i Sverige under åren 1997 till 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Tändvätska används för att tända kol och annat bränsle vid grillning utomhus. Den årliga förbrukningen ligger omkring 5 000 ton enligt produktregistret. Den markanta uppgången i mängd och antal produkter från 2005 kan bero på att flera leverantörer fullgjorde sin skyldighet att anmäla sina tändvätskor till produktregistret.

Antal olika tändvätskeprodukter

Stapeldiagram över antal olika tändvätske produkter i Sverige under åren 1997 till 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Ämnen som används i tändvätskor

Cirkeldiagram över olika ämnen som används i tändvätskor, andel i procent 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2012.

Huvuddelen av all tändvätska består av normalparaffiner, som är renframställda petroleumprodukter och består av raka kedjor av kolväten med mellan 10 och 14 kolatomer. Cirka 25 procent av alla tändvätskor består av vanlig lacknafta. Andelen tändvätskor som består av lacknaftor har ökat i produktregistret medan andelen normalparaffiner minskat. Detta kan vara en effekt av att fler lågprisprodukter anmäls.

Tändvätskor som består av petroleumkolväten får bara säljas i förpackningar som har barnskyddande förslutning. Trots det inträffar årligen många tillbud där tändvätskor och barn är inblandade. Se Giftinformationscentralens varning om tändvätskor.

Alkoholer och fettsyraestrar, framför allt av raps, utgör alternativ till petroleumkolväten i flytande tändmedel.