Statistik om nanoprodukter i produktregistret

Alla slags varor kan innehålla vad som kan kallas nanomaterial. Det är material som innehåller avsiktligt framställda strukturer som är mellan en och några hundratals nanometer (alltså mindre än en tusendels millimeter) som ger materialet speciella egenskaper.

Nanopartiklar kan blandas i fasta material som plaster, gummi eller metall men kan också användas i lösning eller pasta. Tunna ytskikt och elektriska komponenter kan vara i nanostorlek.

Kemiska produkter kan innehålla nanomaterial i form av fasta partiklar eller som vätskedroppar.

Antal kemiska produkter med nano i namnet, åren 1998 till 2010

Stapeldiagram över antal kemisk produkter med nano i namnet åren 1998 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

I diagrammet visas ökningen av kemiska produkter i produktregistret som innehåller ordet "nano" i produktnamnet. 2010 var det omkring 100 produkter. Sedan de första produkterna med "nano" i namnet anmäldes 1998 har ytterligare 32 sådana produkter lanserats men sedan utgått.

Det finns ingen skyldighet att rapportera till produktregistret vilka produkter som innehåller nanomaterial eller vilket som är nanomaterialet i en kemisk produkt. Därför går det heller inte att säga om dessa produkter verkligen innehåller något nanomaterial eller vilket det kan vara.

Kemiska nanoprodukters produkttyper

Cirkeldiagram över kemiska nanoprodukters produkttyper.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Drygt hälften av de kemiska produkter vars namn innehåller ordet "nano" används för ytbeläggning. Huvuddelen används som bilvårdspreparat men också andra material än metall skyddas med ytskikt som applicerats med hjälp av nanoteknologi. Ytskydden kan också användas på byggnader i form av färg som inte bara skyddar utan ibland också kan göra väggarna självrengörande.

De flesta av dessa produkter är konsumentprodukter.