Svenska företags registreringar i Reach

Fram till mars 2012 hade 122 svenska företag registrerat ett eller flera ämnen enligt Reach-förordningen.

62 företag har registrerat import av ett eller flera ämnen.

105 företag har registrerat tillverkning av ett eller flera ämnen. 26 av dessa är massa eller papperstillverkare eller förädlare av biprodukter från dessa branscher.

22 av företagen har rapporterat ett ämne som både importeras och tillverkas.

Åtta företag är "enda representant" (se Företagens roller i Reach).

511 registreringar har gjorts, det vill säga 511 kombinationer mellan ett ämne och ett företag.

Antal registreringar per mängdintervall
      TonAntal registreringar
1-10 17
10-100 15
100- 50
100-1000 1
>1000 428
Totalt antal registreringar   511

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. 

Varje kemiskt ämne kan tillverkas eller importeras av flera företag. Varje företag måste registrera ämnet. Därför motsvarar inte antalet registreringar de antal ämnen som blivit registrerade, ämnena är betydligt färre än registreringarna. De 511 registreringarna är gjorda för 296 ämnen.

Antal registreringar per typ av ämne
Typ av ämneAntal registreringarUnika ämnen
Petroleumraffinaderi-"ämnen" 102 61
Biprodukter från massindustrin + enkla derivat 82 21
Metaller och biprodukter från metallframställning 48 23
Monomerer och processkemikalier till massaindustrin 48 19
Övriga ämnen 231 172
Alla registreringar 511 296

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Vid petroleumraffinering bildas många fraktioner vid olika kokpunkter. Dessa registreras som egna "ämnen" fast de består av många enskilda kemiska ämnen. Stora svenska industrisektorer som pappersmassaindustri och metallutvinning framställer registreringspliktiga ämnen som rena metaller och olika biprodukter. Även "ämnena" från massaindustrin består av många enskilda ämnen. Ämnen från raffinaderier, massatillverkning och metallframställning utgör 35 procent av de svenska registreringarna hittills.