Produktregistret, total omsättning 1996-2011

Produktregistret startades 1978 och omfattar alla kemiska produkter, rena ämnen såväl som blandningar, som importeras eller tillverkas i mer än 100 kg per år.

Den kvantitet som importerades eller tillverkades föregående år rapporteras årligen av företagen. De data som ska redovisas om produkten har utökats genom åren. Uppgifter om ingående ämnen, produktens användning och eventuella faroklass ingår också i anmälan.

Linjediagram med kvantitet för total omsättning av kemiska produkter åren 1996 till 2011.Linjediagram med antal för total omsättning av kemiska produkter åren 1996 till 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Den totalt omsatta kvantiteten av alla kemiska produkter i Sverige är enligt produktregistret ganska konstant mellan 70 och 85 miljoner ton. Svängningar i konjunkturen avspeglar sig i diagrammet. Antalet kemiska produkter som importeras eller tillverkas ökar ständigt, från cirka 57 000 under 1996 till cirka 87 000 rapporterade för 2011. Antalet kemiska produkter avsedda för konsumenter har ökat från cirka 8 500 till 15 300 under samma tid.