Miljöfarlighetsmärkta kemiska produkter till olika branscher

Kvantiteter år 2010 (ton)
BranschKvantitet miljöfarlig kemisk produkt
Petroleumraffinaderier 19 129 554
Export 10 422 907
Handel 6 399 234
El, gas, värme 2 180 184
Transportföretag 1 387 326
Kemisk industri 666 475
Jordbruk 60 390
Service, samhällstjänster 55 160
Bygg och fastigheter 50 399
Verkstadsindustri 25 511
Massa och papper 24 149
Stål- och metallverk 21 055
Plast- och gummi 14 395
Livsmedel m.m. 10 543
Gruvor 1 380
Glas- och keramisk industri 658
Förlag, grafisk bransch 279

Källa: Överblick över kemikalier 2010, produktregistret, Kemikalieinspektionen. 

Ovan visas användningen i olika branscher av kemiska produkter som klassificerats som miljöfarliga. Kvantiteten miljöfarliga produkter har ökat snabbt sedan 2002. Då infördes skyldigheten att ur miljösynpunkt bedöma kemiska produkter som är blandningar av olika ämnen.

Eftersom råolja och de flesta petroleumprodukter används i enorma mängder och är klassificerade som miljöfarliga är petroleumraffinaderier, bensinstationer, förbränningsanläggningar och transportservice de sektorer som hanterar störst mängder sådana produkter.