Länsvis fördelning av registrerande företag i produktregistret

Liggande stapeldiagram med länsvis fördelning av registrerande företag i Kemikalieinspektionens produktregister under åren 2005, 2007, 2009 och 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Alla kemiska produkter som importeras eller tillverkas i mer än 100 kg under ett år ska vara anmälda till produktregistret. Under 2011 var det cirka 2 700 företag som hade anmält att de var kemikalietillverkare eller importörer. Drygt 60 procent av de importerande eller tillverkande företagen har sitt säte i någon av de tre storstadsregionerna.

Var själva användningen av kemikalien sker kan dock inte utläsas av detta.

Namn och kontaktuppgifter till de registrerande företagen finns i Kemikalieinspektionens databas Företagsregistret.

 

Antal företag som tillverkar eller importerar kemikalier, per län
Län2005200720092011
Stockholms län 617 665 642 642
Västra Götalands län 536 583 541 560
Skåne län 495 550 549 531
Jönköpings län 108 117 125 136
Hallands län 121 137 124 121
Östergötlands län 108 122 106 98
Örebro län 62 71 72  62
Uppsala län 70 74 71  73
Värmlands län 62 67 71  70
Södermanlands län 58 64 65  68
Gävleborgs län 45 52 51  53
Västmanlands län 50 53 47  47
Kronobergs län 48 50 45  43
Dalarnas län 37 57 38  38
Kalmar län 39 43 37  36
Västernorrlands län 39 43 36  29
Norrbottens län 29 34 34  31
Västerbottens län 28 33 33  35
Jämtlands län 22 22 32  34
Blekinge län 23 26 24  24
Gotlands län 3 4 3  3

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.