Kvantitativ fördelning av alla ämnen

I produktregistret finns cirka 85 000 kemiska produkter som importeras till eller tillverkas i Sverige varje år. Företagen har redovisat att dessa innehåller knappt 15 000 olika ämnen. Ungefär en fjärdedel av ämnena är polymerer.

I produktregistret finns cirka 85 000 kemiska produkter som importeras till eller tillverkas i Sverige varje år. Företagen har redovisat att dessa innehåller knappt 15 000 olika ämnen. Ungefär en fjärdedel av ämnena är polymerer.

Stapeldiagram över kvantitativ fördelning av ämnen som ingredienser i kemiska produkter åren 1993 till 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Antalet ämnen som anmäls som ingredienser i kemiska produkter ökar med några hundra ämnen per år. Sannolikt beror det på att kunskapen ökar hos importörerna om vad som finns i produkterna och inte på att så många nya ämnen introduceras.

Mycket få kvantitativt stora ämnen tillkommer varje år. Endast 589 ämnen importerades eller tillverkades i volymer större än 1 000 ton i Sverige under 2012. Samma år tillfördes 8 282 ämnen i volymer mindre än ett ton i kemiska produkter.

Antal ämnen i olika kvantiteter, ton
År<1 ton1-10 ton10-100 ton100-1000 ton>1000 tonTotalt
1993 4 165 1 765 1 312 657 383 8 282
1994 4 641 2 052 1 502 733 428 9 356
1995 5 062 2 146 1 629 803 456 10 096
1996 5 435 2 329 1 712 889 493 10 858
1997 5 592 2 449 1 774 937 525 11 277
1998 5 797 2 463 1 786 922 537 11 505
1999 6 154 2 463 1 881 950 530 11 978
2000 6 307 2 549 1 852 981 540 12 229
2001 6 462 2 545 1 895 967 536 12 406
2002 6 696 2 556 1 824 971 555 12 602
2003 6 836 2 521 1 807 981 554 12 699
2004 7 198 2 516 1 905 988 578 13 185
2005 7 505 2 606 1 878 1 023 583 13 611
2006 6 848 3 464 1 952 1 074 583 13 922
2008 6 988 3 385 1 961 1 038 587 13 959
2010 7 711 3 499 1 933 1 004 590 14 737
2012 8 035 3 517 1 905 1 015 589 15 060

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Enligt EU:s kemikalieförordning Reach måste kemiska ämnen som tillverkas eller importeras till EU i volymer mindre än ett ton inte registreras. För ämnen som tillförs EU inom de andra kvantitetsintervallen måste leverantörerna ta fram data om farlighet och risker vid hanteringen. Ju högre kvantitet, desto mer data. Man räknar med att cirka 30 000 kemikalier finns på den europeiska marknaden i sådan mängd att de måste registreras.