Kemikalieleverantörer per bransch

Av de drygt 2 000 företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret har cirka en fjärdedel, 489 stycken, en eller flera produkter som exporteras.

De flesta användare av kemikalier köper sina kemiska produkter från företag som importerar eller tillverkar kemikalier avsedda just för deras bransch eller för att säljas till konsumenter via detaljhandeln.

Störst antal olika leverantörer av kemikalier har byggbranschen till vilken 305 företag importerade eller tillverkade kemiska produkter under 2011. Många olika företag säljer också till verkstadsindustrin, plastvarutillverkning, städverksamhet och pappersindustrin.

81 företag säljer kemikalier till vård- och omsorgssektorn. 55 Företag säljer kemikalier till konsument via internet och postorder, istället för via den fast placerade detaljhandeln.

Mycket få företag har anmält att de förser branscher som optiker och tillverkning av kärnbränsle med kemiska produkter.

Kemikalieleverantörer per bransch år 2011
SNI-kodBranschAntal företag
EXP Exportinriktad verksamhet 489
F Byggverksamhet 305
G47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 301
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 230
C22.2 Plastvarutillverkning 210
G46.75 Partihandel med kemiska produkter 192
N81.2 Rengöring och lokalvård 174
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 170
C20.3 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg med mera 160
C10 Livsmedelsframställning 141
G45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 137
C20.59 Tillverkning av övriga kemiska produkter 135
G45.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 132
C22.1 Tillverkning av gummi- och plastvaror 121
C24 Stål- och metallframställning 119
C25.6 Beläggning och överdragning av metall, metallegoarbeten 113
A01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 111
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 103
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork och rotting och dylikt utom möbler 100
C28 Tillverkning av övriga maskiner 99
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 95
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 91
G47.523 Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker 91
H Transport och magasinering 89
G46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 89
G45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 84
C27 Tillverkning av elapparatur 84
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 81
G46.9 Övrig partihandel 79
C20.41 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 77
S Annan serviceverksamhet 74
C32 Annan tillverkning 73
C20.14 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 73
C30 Tillverkning av andra transportmedel 71
C20.52 Tillverkning av lim 68
C21.2 Tillverkning av läkemedel 64
C23.6 Tillverkning av varor av betong, cement och gips 64
E37 Avloppsrening 62
G47.9 Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad till exempel postorderhandel, via internet och dylikt. 55
C13 Textilvarutillverkning 55
C20.42 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 54
C20.16 Basplastframställning 53
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 48
C20.13 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 47
G47.3 Specialiserad detaljhandel med drivmedel 44
A02 Skogsbruk 44
C21.1 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 44
L Fastighetsverksamhet 44
C31 Tillverkning av möbler 44
C23.1 Glas- och glasvarutillverkning 43
G47.643 Specialiserad butikshandel med båtar 41
B Utvinning av mineral 41
E36 Vattenförsörjning 40
S96.01 Tvätteriverksamhet 40
C23.5 Tillverkning av cement, kalk och gips 38
I Hotell- och restaurangverksamhet 37
O84.2 Offentliga tjänster 37
G46.44 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 35
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 35
M72 Vetenskaplig forskning och utveckling 34
M71.2 Teknisk provning och analys 33
S96.09 Övriga konsumenttjänster 31
C15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 30
C23.9 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter 30
C20.12 Tillverkning av färgämnen 27
C26.3 Tillverkning av kommunikationsutrustning 26
G47.64 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar 26
C20.2 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 26
C20.51 Sprängämnestillverkning 26
R93.1 Sportverksamhet 24
C23.4 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter 24
C26.7 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 23
C20.17 Tillverkning av syntetiskt basgummi 22
G46.12 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 21
C20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 21
G46.46 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 16
P Utbildning 15
G47.531 Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad 15
M74.204 Fotolaboratorieverksamhet 13
C20.11 Industrigasframställning 13
G47.73 Apotekshandel 12
C23.7 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 11
C20.6 Konstfibertillverkning 11
E38.3 Återvinning 10
A03 Fiske och Vattenbruk 9
O84.22 Totalförsvar 9
E38 Avfallshantering; återvinning 9
C11 Framställning av drycker 8
S95.2 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 8
C23.32 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 8
M75 Veterinärverksamhet 7
C14 Tillverkning av kläder 6
C23.31 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 6
C12 Tobaksvarutillverkning 5
G47.782 Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 4
G47.4 Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning 4
C20.53 Tillverkning av eteriska oljor 3
G47.772 Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 3
C26.2 Tillverkning av datorer och kringutrustning 2
G47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning 2
C24.46 Tillverkning av kärnbränsle 1

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.