De tio vanligaste produkttyperna i störst antal

Vanligaste produkttyperna i antal produkter år 2011
ProdukttyperAntal produkterKvantitet i ton
Färger och lacker 10 958 457 000
Rengöringsmedel, alla typer 8 064 259 000
Smörjmedel, alla typer 6 614 340 000
Färgämnen och pigment, alla typer 4 338 65 000
Råvara till plasttillverkning 3 728 3 530 000
Ytaktiva produkter 3 397 150 000
Råvara för gummivarutillverkning 3 343 131 000
Bindemedel till färg, lim 3 185 990 000
Lim 3 114 150 000
Utfyllnadsmedel 2 371 161 000

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Vissa slags kemikalier finns med många olika varumärken för olika användningsområden, såsom speciella färger, lim, smörjoljor och rengöringsmedel. De tillverkas i stor utsträckning inom landet och är både hushålls- och industriprodukter.

I Sverige fanns under 2011 totalt cirka 87 000 kemiska produkter.