De tio produkttyper som omsätts i störst mängder

Produkttyper som omsattes i störst mängder år 2011
ProdukttypMängd i tonAntal
Syntesråvaror, ej nämnda annorstädes 27 439 532 1 555
Drivmedel 18 594 375 194
Bränslen, andra 12 026 120 223
Uppvärmningsmedel, eldningsolja 4 219 352 48
Råvara för plasttillverkning 3 534 846 3 728
Cement, mur- och putsbruk, betong 3 398 806 815
Gödselmedel, konstgödsel 1 267 255 451
Kemikalier för pappersframställning, andra 1 114 215 549
Asfalt, bitumen, tjära 864 309 315
pH-reglerande medel 830 309 465

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Kemiska produkter som används för sitt energiinnehåll toppar listan över de produkter som omsätts i störst kvantitet.

I syntesråvaror ingår den mängd råolja som importeras till Sverige för att vidareförädlas till bland annat drivmedel och uppvärmningsmedel. Samma mängd petroleum återkommer alltså på två ställen i tabellen, dels som råvara, dels som användningsfärdig produkt.

Cement och asfalt för bygg- och anläggningsändamål är andra stora produkter liksom blekmedel och andra kemikalier till papperstillverkning.

Råvaror till plastindustri tillhör de mängdmässigt mest hanterade produkterna. De hör till de produkter som förekommer i störst antal (se även De tio vanligaste produkttyperna i störst antal).

Även konstgödsel omsattes i mer än en miljon ton under 2011.