De branscher som omsätter störst mängd kemikalier i Sverige

Omsättning av kemikalier 2011, ordning efter kvantitet
Branschantal kemiska produkterkvantitet, ton
Stenkolsproduktindustri, raffinering av petroleum 691 24 049 016
Export 19 086 17 638 893
Bensinstationer, transport och magasinering 1 188 15 085 290
Stål- och metallverk 1 382 4 394 329
Baskemikalieindustri för organiska kemikalier 1 046 3 465 053
Försörjning av el, gas, värme och kyla 503 2 887 948
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 3 264 2 775 497
Betong-, cement- och gipsvaruindustri 478 1 767 808
Byggindustri 5 962 1 176 701
Baskemikalieindustri för oorganiska kemikalier 228 864 529
Jordbruk 1 082 827 672

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Raffineringen av råolja och användning av drivmedel och andra typer av bränslen dominerar kemikalieanvändningen i Sverige. Jämför med vilka produkttyper som är störst.