De 20 vanligaste ämnena, omsättning och kvantitet

Med kvantitet avses den omsatta mängden i kemiska produkter som tillverkas i och importeras till Sverige.

De 20 största ämnena, kvantitet 2011
ÄmnesnamnKvantitet i miljoner ton

Råolja

21,23

Bensin

7,78

Dieselolja

5,30

Diesel MK1/Avaromatiserad tung lacknafta

5,17

Fotogen

2,94

Portlandcement

2,37

Vatten

2,35

Kväve

1,82

Syre

1,32

Metan

1,15

Eldningsolja, återstoder

1,05

Svavelsyra

0,98

Natriumklorid

0,91

Ammoniumnitrat

0,84

Kalciumoxid

0,81

Kolmonooxid

0,80

Koldioxid

0,78

Asfalt

0,77

Metyl-tert-butyleter

0,74

Propan

0,72

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.