Användning av ämnen som beståndsdel i kemiska produkter

Det fanns cirka 84 000 kemiska produkter rapporterade till produktregistret 2010. I dessa användes nästan 15 000 olika ämnen.

Stapeldiagram över användning av ämnen som beståndsdel i kemiska produkter.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Användning av ämnen som beståndsdel i kemiska produkter år 2010
  Antal ämnenI antal produkter
5 044 1
4 636 2 - 5
3 786 6 - 50
1 086 51 - 500
155 > 500
Totalt antal ämnen 14 734  

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Generellt kan man säga att de flesta ämnena används som beståndsdel i ett fåtal kemiska produkter. En tredjedel, 5 000 ämnen, finns enbart i en kemisk produkt på den svenska marknaden. Endast 155 ämnen finns i fler än 500 produkter.

Observera att intervallen för antal produkter är olika stora.