Antal kemiska produkter per registrerande företag

Företag som importerar, tillverkar eller byter namn på kemiska produkter ska anmäla sina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. Cirka 2 500 företag har anmält att de tillverkar eller importerar kemiska produkter till Sverige.

Stapeldiagram över antalet kemiska produkter per registrerande företag åren 1997-2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Hälften av företagen rapporterar fem produkter eller färre vardera. En femtedel av alla företag har bara en enda produkt anmäld. 28 företag rapporterar fler än 500 produkter vardera, vilket är en fördubbling av antalet stora aktörer sedan 2003. De står för registreringen av 32 procent av alla kemiska produkter.

Antalet företag som anmäler få produkter verkar minska, medan företag som anmäler fler än sex produkter ökar. En orsak kan vara att företag som importerar ett fåtal produkter för eget bruk överlåter registreringen till något företag som har så kallat agentmedgivande från Kemikalieinspektionen. Sådana specialister på kemikalieimport får därmed fler produkter. En annan förklaring till tidseriens värden skulle kunna vara en minskad nyetablering av företag som tillverkar eller importerar kemikalier och som ofta börjar i liten skala med några få produkter. Antalet rapporterande företag har minskat något medan antalet produkter ökat avsevärt för 2010.

Den årliga omsättningen av företag i produktregistret är cirka tio procent.

Antal kemiska produkter per registrerande företag år 2010
Antal produkter per företagAntal företagTotalt antal produkter
1 427 431
2 - 5 609 1 921
6 - 50 812 14 746
51 - 500 280 40 205
>500 28 26 977
Totalt 2 156 84 280

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Observera att intervallen för antal produkter är olika stora.

Det är en liten del av företagen som står för majoriteten av alla produkter. 308 företag, 14 procent av alla registrerande företag, har fler än 50 produkter anmälda till produktregistret. Totalt motsvarar det 80 procent av alla produkter.

Betydligt fler företag, cirka 50 procent, bidrar med ett fåtal produkter vardera. Tillsammans anmäler de tre procent av alla produkter.